Devítičlenná komise složená z odborníků, ale také ze zástupců dřívějších vítězů a držitelů titulu Vesnice roku po celou středu hodnotila obce podle jejich prezentace a také na základě prohlídky a rozhovorů se zástupci samospráv či spolků.

„Pro komisi jsme připravili dvouhodinový program. Přivítali jsme je na radnici, poté spojili obchůzku s návštěvou knihovny, základní školy a mateřské školy, kde bylo vždy nachystané nějaké krátké vystoupení společně s vedoucími těchto institucí. Nakonec jsme prohlídku zakončili opékáním špekáčků na místní vyhlídce,“ prozradil náplň dne v Korytné místostarosta Josef Klon.

Předsedkyní komise byla Martina Horňáková, starostka Babic, které získaly ocenění v krajském kole v roce 2015.

„V současnosti se jedná o kolo Zlínského kraje. Z něj pak postoupí nejlepší do celostátní soutěže. Výherci si nakonec rozdělí na 32 milionů korun,“ dodala tajemnice Vesnice roku Miroslava Tichá, která byla také jedním z členů komise. Vyhlášení celkových vítězů je naplánováno na 16. září do Luhačovic.