„Tento koncert je, jako každým rokem, nejenom krásným hudebním zážitkem, ale zároveň pomůže přispět na dobrou věc. Peníze, které se od návštěvníků podaří vybrat, pomohou potřebným,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Desítka muzikantů si pro zaplněný svatostánek připravila koledy známé, ale Jitka Šuranská a Stanislav Gabriel starší před oltářem zazpívali i ty, které o Vánocích běžně neznějí. Letos však program nebyl jen o koledách. Muzikantské pasáže čteným slovem o Ježíšově narození stylově propojil herec Slováckého divadla Josef Kubáník.

„Byl to takový pokus a myslím, že se vydařil. Vstupy Jožky Kubáníka daly našemu koncertu další rozměr. Jsem za to rád,“ uvedl po vystoupení primáš muziky Stanislav Gabriel mladší.

Moderátor David Pavlíček před poslední koledou pobavil publikum, když vyzval dvojici přítomných místostarostů, Květoslava Tichavského a Evžena Uhra, aby muzice „hudebně vypomohli“. Oba politici se tak ujali svých nástrojů a zahráli společně s cimbálovkou – Tichavský na triangl a Uher na flétnu.

Oceněním hradišťského koledování Gabrielovců se stal nejen potlesk do posledního místa zaplněného kostela, ale také výtěžek z jejich vystoupení. Oblastní charita Uherské Hradiště a Diakonie ČCE – středisko Cesta Uherské Hradiště získali prostřednictvím zakoupených vstupenek více než dvacet tisíc korun.