1. OBČANÉ.CZ

Občané. cz jsou pro mikroúvěry pro lidi, kteří ne vlastní vinou přišli o zaměstnání, asignaci daní, oddělení zdravotního a sociálního pojištění od státního rozpočtu, vytvoření rezervního důchodového fondu, podporu potřebným a nemohoucím, výrazné snížení byrokracie a konec drancování veřejných zdrojů. Heslo kampaně – Tyto volby musejí vyhrát občané.

4. Věci veřejné

Věci veřejné staví na přímé demokracii a vycházejí ze spolupráce se samotnými občany a odborníky na danou problematiku. VV vznikly v roce 2001. Předsedou je Radek John. Naše jednání stavíme na třech základních pilířích: odbornost, iniciativa, slušnost. Požadujeme zavedení protikorupčních opatření a odchod politických dinosaurů, zastavení zadlužování veřejných rozpočtů a plnění maastrichtských kritérií od roku 2012, sociální solidaritu, ale ne příživnictví, provedení důchodové a zdravotní reformy, více peněz do vzdělání. Jako jediná strana provozujeme občanskoprávní poradenství a otevřeli jsme první občansko - právní poradnu v Praze s provozem bezplatné zelené linky.

5. Konzervativní strana

Strana odmítla Deníku poslat svoji charakteristiku.

6. KSČM

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

9. ČSSD

ČSSD usiluje o spravedlivý společenský systém, ve kterém má každý občan právo na důstojný život a férovou šanci. Mladí lidé se nesmějí obávat mít děti a musejí mít jistotu, že se jim dostane kvalitního vzdělání, senioři si musejí užívat poklidného stáří. ČSSD nabízí občanům život ve spravedlivé, moderní a sociálně vyspělé zemi 21. století. Náš program vychází z tradičních sociálnědemokratických hodnot, kterými jsou svoboda, solidarita a spravedlnost, a odmítáme vykročit na cestu nerovnosti, kde o úspěchu rozhodují pouze peníze a známosti.

12. Moravané

Strana Moravané je od roku 2005 jedinou promoravskou stranou. Předsedou je třicetitříletý Jiří Novotný z Vyškovska. Strana je středovou konzervativní stranou a je součástí evropské strany EFA, která působí v EP. Hlavním programovým cílem je obnova územně-správní a ústavněprávní identity Moravy a legislativní definování moravské národnosti, ke které se hlásí statisíce občanů na Moravě.

13. Strana práv občanů - Zemanovci

Nejsme stranou práv politiků, ale stranou práv občanů. Jsme pro radikální obrat od vlády politiků k vládě občanů. Protože jenom občanská aktivita dokáže přemoci korupci, lobbismus a aroganci dnešní moci. Prosazujeme změnu volebního systému, aby lidé volili osobnosti, nikoliv strany!
Prosazujeme zákon o prokázání původu příjmů a majetku! Prosazujeme redukci státních výdajů ve prospěch státních investic. Jsme přesvědčeni, že podnikatelé nepotřebují snížit daně, ale zakázky. Stejně tak zaměstnanci nepotřebují podporu, ale práci.

14. STOP

STOP je moderní demokratická strana usilující o nápravu stavu naší společnosti. STOP nebojuje proti nikomu a proti ničemu. STOP bojuje za lepší zítřek pro všechny občany ČR. Motto strany: Podpora schopným, budoucnost pro všechny. STOP jako jediná strana předložila volební program formou veřejného příslibu dle zákona, který je naprosto závazný. Více na www.stranastop.cz

15. TOP 09

TOP 09 je stranou konzervativní a demokratickou. Prosazuje principy svobodného trhu, vymezeného přehlednými pravidly. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů. Odmítá jakékoliv formy diskriminace. Trvá na odpovědnosti vůči budoucím generacím, usiluje proto o zachování kulturního dědictví, zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu. Drtivá většina členů nikdy nebyla členy jiných stran.

17. KDU-ČSL

KDUL-ČSL má u nás nezastupitelné místo, protože jako jediná prosazuje sociálně tržní hospodářství, hájí ochranu života a důstojné životní podmínky pro všechny občany. Myslíme na budoucnost. Chceme snížit naše zadlužení šetřením na státních zakázkách, omezením korupce, zpřísněním podmínek pro vyplácení sociálních dávek. Na rodinách s dětmi šetřit nechceme, protože ty jsou naší nadějí. Proto nechceme snížit rodičovský příspěvek, porodné ani mateřskou dovolenou. Hájíme postavení církví a charitativních organizací, jsme jediná strana, která se otevřeně hlásí ke křesťanským principům.

18. Volte Pravý Blok

Volte Pravý Blok www.cibulka.net je s programem PŘÍMÉ demokracie a snadné a rychlé ODVOLATELNOSTI politiků a úředníků PŘÍMO OBČANY jedinou stranou v ČR, která je rozhodnuta změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak a potrestat veškerou vládní kriminalitu, protože ryba smrdí od hlavy a schody se zametají odshora dolů!!!

20. Strana zelených

Jsme jednou z mála politických stran ve Zlínském kraji, potažmo v ČR, která nabízí mnoho dobrých řešení pro přírodu, krajinu a v neposlední řadě pro obyčejné lidi. Jsme zásadně pro to, aby se myslelo globálně a přitom konalo lokálně. Náš program si bere jen to nejlepší z pravé i levé části politického spektra, přičemž to nejhorší z obou částí odsuzujeme a nabízíme rozumné řešení. Hlavní vizí SZ je kvalitní život – vždyť část názvu strany odkazuje na barvu, která uklidňuje, navozuje příjemný pocit a je blízká přírodě. SZ je jednoznačná volba – je čas dát SZ opět hlas.

21. Suverenita – blok Jany Bobošíkové

Suverenita navazuje na relativně úspěšný výsledek voleb do EU. Volilo ji tehdy více než sto tisíc lidí, čili 4,26%. Takový výsledek nikdo nepředpokládal – preference byly jen něco nad 1%. Přímý přenos projevu Jany Bobošíkové z programové konference v neděli 2. 5. v 10. 30 na ČT 24 způsobil svou přímočarostí takový nárůst příznivců, že jí určitě jasné, že Suverenita ve volbách překvapí ještě výrazněji než vloni. Program na www.suverenita.cz.

23. Česká pirátská strana

Česká pirátská strana podporuje rodící se informační společnost, její rozmanitost a otevřenost. Změníme zákony tak, aby nesvazovaly rozvoj lidí a společnosti. Bráníme občany, jejich práva a jejich soukromí. Požadujeme otevřené hospodaření státu, umožňující snadnou občanskou kontrolu. Usilujeme o postupné odvolání zákazů rozmnožování uměleckých děl a omezení nevýhodné politiky patentů.

24. Dělnická strana sociální spravedlnosti

Dělnická strana sociální spravedlnosti je strana národně orientovaná. Naším posláním je hájit zájmy pracujících občanů, studentů a učňů, stejně tak podporovat seniory, matky s dětmi a vznik tradičních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alternativu zajištění natality národa. Požadujeme sociální jistoty pro všechny občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhodňování určitých skupin. Programem DSSS je vytvářet demokratickou společnost na principech sociální spravedlnosti pro všechny občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví. Hlásíme se k českému a moravskému patriotismu a tradicionalismu našeho národa. Odsuzujeme totalitní ideologie 20. století, zejména nacismus a komunismus.

25. Strana svobodných občanů

Svobodní chtějí zrušit nespravedlivé dotace i zvýhodňování biopaliv a solárních elektráren na úkor občanů. Svobodní chtějí rušit zbytečné úřady i daně a mají plán, jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní. Jedině rušení zbytečných úřadů a omezení státního přerozdělování zvýší svobodu a omezí korupci, to je princip hesla: „Necháme vám vaše peníze!“

26. ODS

Ve Zlínském kraji je ODS nejvýznamnější pravicovou politickou stranou, organizovanou v 75 místních sdruženích ze čtyř oblastí. Z 1118 členů tvoří 1/3 ženy. Většinu představují lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, s věkovým průměrem do 44 let. Za ODS bylo zvoleno 349 obecních a 11 krajských zastupitelů, včetně zástupce hejtmana Libora Lukáše. ODS má 4 poslance a 1 senátora. Petr Nečas je jak regionálním, tak celostátním lídrem ODS.

Strany jsou seřazeny podle volebních čísel.