„K vidění toho bylo spousta, jedna zajímavost za druhou,“ konstatoval člen správní rady Nadace Dr. Kachníka, která řadu aktivit také zastřešovala. Výjimečně k vidění byly také obrazy nivnického malíře Františka Kapsy. Ty nabídla veřejnosti ke zhlédnutí autorova rodina. „Výstavka s názvem Nivničané na obrazech Františka Kapsy představila pětici osobností, které tatínek ztvárnil,“ poznamenal malířův syn Aleš.

Jedním z největších vrcholů oslav byl v sobotu po poledni symbolický křest knihy Nivnice v proměnách času, do níž bylo vloženo CD s dílem místního řídícího učitele Rudolfa Opletala. „Jde o jedinečnou práci, kompletně zpracovávající Nivnici po stránce národopisné. Spis šedesát let existoval pouze v podobě tří rukopisů a jeho současné vydání se připravovalo dlouhých jedenáct let,“ upozornil na vzácnost obsahu CD Aleš Kapsa. Kmotrem publikace se za přítomnosti většiny jejích spoluautorů stal statutární náměstek Zlínského kraje Libor Lukáš.

Nivnice o víkendu žila zejména leporelem hudebních produkcí, mezi nimiž se neztratily ani folkloristické, kde vyčnívá výrazná osobnost učitele a milovníka národopisu Vlastimila Ondry. „On dokázal pro Nivnici, kde byl folklor téměř mrtvý, doslova z popela a prachu vybudovat všechno to, co tady dnes ve folkloru můžeme vidět. Je to něco úžasného. Vlastik totiž zapojuje do folklorních aktivit nejen čím dál menší děti, ale i jejich rodiče,“ vysekla Ondrovi poklonu starostka Vladimíra Kaislerová.

Významnou institucí je v Nivnici Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, kterou navštěvují téměř čtyři stovky žáků i předškoláků. Na otázku, co by se Komenskému na dnešním školství zamlouvalo a s čím by spokojený rozhodně nebyl, odpověděl ředitel tamní školy Josef Talaš poměrně jednoznačně. „Na současné výuce by se mu líbila její názornost, pomůcky i využití moderní techniky. Určitě by ho ale nepotěšila výchovná stránka,“ uvedl Talaš a naznačil množící se nedobré jevy, do škol přenášené z běžného života. Jako příklad zmínil šikanu či užívání návykových látek.

„S tím se u nás ve škole naštěstí sice vypořádáváme dobře, ale další problém vidím také v tom, že rodiče ne vždy podporují naše kroky při výchově jejich ratolestí. Pokud má školák nějaký ten průšvih, tak se k nám rodič často nepřidá, a i když je prokázáno, že se dítě provinilo, zastává se jej a pak se naše výchovné dopady míjí účinkem. Rodiče se mě zastali, mně se nemůže nic stát, řekne školák, a je to,“ smutně poznamenal Talaš, podle něhož by se Komenskému nezamlouvalo ani to, jak se při hledání koncepcí výuky ohlížíme za hranice. „Zkoušíme něco přebrat z oblastí, kde to možná funguje, ale neuvědomujeme si, že na naše podmínky je to těžko přenositelné. Toto by nám Komenský určitě omlátil o hlavu,“ upozornil Talaš.

Sedm otázek pro starostku Vladimíru Kaislerovou

750 let, to je docela dlouhá historická štreka, kterou dějinnou událost byste z ní vypíchla jako pro Nivnici nejdůležitější?

Odmalička jsme tady vychováváni v takovém tom patriotismu a k silnému vztahu ke Komenskému. Takže pokud bych měla vypíchnout nějaké historické období, tak by to bylo to, kdy on žil. Byla to ale doba velice těžká, což se nakonec i promítlo na jeho životním osudu. Nevím, nakolik by řada z nás takový úděl zvládla. Na druhou stranu, pokud si uvědomíme, že Nivnice existovala o hodně dřív, než jak ji poprvé písemně zmiňují, musím říct, že bych historickou důležitost pro naši obec směřovala do jejích začátků. Už samotná přípona -ice v názvu naší vesnice pochází z období Velké Moravy a svědčí o její starobylosti. Takže to nejdůležitější období v existenci Nivnice bylo určitě dřív, než kdy žil Komenský.

Co pro vaši vesnici znamenalo ocenění Vesnice roku Zlínského kraje v roce 2003, kam ji to posunulo?

By to velký mezník, obrovská událost, na kterou jsme byli pyšní, která lidi stmelila. Určitě nás to nastartovalo a nakoplo dopředu. Byl to impulz k dalšímu zvelebování naší obce.

Ať se tváříme, jak chceme, že je všechno naprosto v pořádku a ideální, téměř nikdy tomu tak není. Co považujete ve své obci v současnosti za nejpalčivější problém a kde hledat jeho řešení?

Podle mě je to vandalismus některých lidí. To je problém, který jsme tady dřív neměli. Takové ty party těch -náctiletých, které se nudí, tak ničí jak obecní, tak i soukromý majetek. Oni to příliš nerozlišují. V poslední době se ale situace v tomto ohledu zklidnila, takže uvidíme. Problémem i v Nivnici jsou drogy. I drogově závislé u nás mezi mladými lidmi máme.

Myslíte si, že má oživení folklorní činnosti v obci šanci na dlouhodobější existenci, nebo jde o návrat ke kořenům, odsouzený k tomu, že jej jednou stejně převálcují globalizační tendence a vlivy?

U nás díky výrazné osobnosti Vlastika Ondry si můžeme být jisti, že jde o trvalý trend a že to půjde jenom dopředu. Dokázal pro Nivnici, kde byl folklor téměř mrtvý, doslova z popela a z prachu vybudovat všechno to, co tady dnes ve folkloru můžeme vidět. Je to něco úžasného. Vlastik totiž zapojuje do folklorních aktivit nejenom čím dál menší děti, ale i rodiče.

Ke které památce v Nivnici máte nejbližší vztah?

Vřelý vztah mám ke kapli U Trojice, ale to snad má většina Nivničanů. Jde totiž o krásnou dominantu s výhledem na obec, o zajímavé místo, které má cosi do sebe. Na vycházky tam chodívala každá generace Nivničanů. Mnozí tam chtějí mít třeba i svatbu. Dalším takovým místem je určitě rodiště Komenského, Bartkův mlýn.