Soutěž Píšu povídky, píšu básně bude v letošním ročníku zaměřena na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. A originalitě se meze nekladou.

Děti mohou přispět bajkou, fejetonem, pohádkou, povídkou, básničkou, pověstí, komiksem nebo vymyšleným či skutečným příběhem. Soutěžní příspěvek by však měl mít délku maximální tři strany nebo tři básně.

Podepsané příspěvky, kde bude uvedena třída, škola, věk a adresa soutěžícího, je možné odevzdat až do 17. ledna 2020. Práce mohou být doručeny na flashce, elektronicky na email nebo poštou na adresu dětského oddělení knihovny.

Sklepní labyrint v Mařaticích, který vznikl propojením tří historických měšťanských vinných sklepů Jahoda, Herman a SYNOT  (na snímku).
Za stavbu mařatického Labyrintu hrozí milionová pokuta