„Naše knihovna se považuje za instituci komunitního typu, což znamená, že se nezaměřujeme pouze na vlastní čtenáře, ale na celou komunitu, kterou tvoří lidé různého věku, pohlaví, vzdělání a společenského postavení. A také ve své nabídce postrádáme akci, která by tyto dvě skupiny, věkově sice odlišné, ale na druhou stranu v mnohém podobné, propojila společným zájmem či aktivitou,“ vysvětluje důvody nového projektu ředitel hradišťské knihovny Radovan Jančář.

V tuto chvíli je knihovna ve stádiu, kdy prostřednictvím dotazníků na svých stránkách zjišťuje, o jaká témata by v cyklu šesti přednášek babičky, dědečci a jejich vnuci měli vůbec zájem. Proto vyzývá nejen své čtenáře, aby se do přípravy společných aktivit zapojili už nyní s předstihem.

„Ze současné společnosti pomalu mizí klasický model rodiny tatínek, maminka a děti, nemluvě o prarodičích. Vyrůstá početná skupina dětí, která se prarodičům vzdaluje, protože jejich svět je diametrálně odlišný od toho seniorského. Máme pocit, že děti své prarodiče vyměnily za facebook a jiné virtuální vymoženosti,“ dokládá další důvody Jančář.

Cílem projektu Experimentální akademie je tak propojit volný čas prarodičů a dětí společnou a smysluplnou aktivitou. „Pokud se nám to alespoň částečně podaří, budeme všichni spokojeni,“ uzavírá Jančář.

Petra Kučerová