Sloužil ji správce místní farnosti P. Jaroslav Polách, po letech odcházející do Březnice. Jeho spolucelebrantem byl místní rodák P. Antonín Hráček. Ten se s Jaroslavem Poláchem za všechny farníky dojemně rozloučil.

Po obědě se děti přítomné v areálu jízdy králů mohly zapojit do sportovních aktivit a her. Vrcholem Farního dne v Kunovicích byla odpoledne na tamním Panském dvoře prezentace a žehnání knihy s názvem Zaslechli volání místního autora Jaroslava Šilera o rodácích z Kunovic, kteří se stali kněžími.

Součástí představování publikace byla rovněž výstava dokumentů, které se na jejím vzniku podílely. Expozice je nadále k vidění v kunovickém kostele sv. Petra a Pavla. 

Vstup do Sklárny Květná.
Sklárna Květná opět rozjíždí výrobu. Polovina lidí ale musí zůstat doma