„Cesta k novému dopravnímu automobilu, který dnes u naší jednotky vystřídá Avii z roku 1976, byla dlouhá a ne jednoduchá. Začala před dvěma roky, kdy obecní úřad podal žádost o dotaci, která byla úspěšná nejen na Krajském úřadě ve Zlíně, ale u Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS),“ radoval se Pavel Churý, starosta tupeských hasičů.

S povděkem kvitoval, že zastupitelstvo obce dalo tímto jasný signál, že bezpečnost občanů je jednou z jeho priorit.

Dopravní automobil v hodnotě 1 480 tisíc korun je zařazený do lehké hmotnostní třídy a je určen pouze pro provoz na zpevněných komunikacích. Díky třísettisícové finanční injekci ze Zlínského kraje a 450tisícové dotaci z GŘ HZS doplatila za něj obec ze své pokladny jen 730 tisíc korun.

„Nemohu nevzpomenout ani letošní rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nová okna, vrata a zateplení zbrojnice včetně nové fasády vysály z obecního rozpočtu a dotace 600 tisíc korun,“ sdělil starosta tupeských hasičů.

Novému automobilu popřál, aby co možná nejméně v Tupesích zasahoval, a pokud už bude muset vyjet k ostrému zásahu, aby se celá posádka vozidla vrátila v pořádku na základnu. Hasičskému autu pak požehnal člen velehradské komunity řádu Tovaryšsta Ježíšova P. Ladislav Arvái SJ. Zdůraznil odvahu a statečnost těch, kteří nasazují své zdraví a životy za záchranu těch, kteří pomoc potřebují.

„Dovolím si dnes popsat vzájemný vztah hasičů a zásahové jednotky obce jako vztah důvěry, spolupráce a jistoty ve vzájemném spolehnutí se na sebe navzájem,“ s radostí konstatoval starosta Tupes Oldřich Vávra.