Pouť začala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje slavnostní mši svatou, kterou celebroval Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Po jejím skončení se vydal početný průvod vedený vlajkonoši Orla ke hrobu Jana Šrámka na místě s velehradským „číslem posledním". „Je pro nás povzbuzením, že toto setkání vzniklo nikoliv proto, že by se na něm usneslo předsednictvo lidové strany, ale zezdola, iniciativou členů. A toho si vážím a chci za to poděkovat všem iniciátorům a organizátorům," řekl u hrobu Jana Šrámka předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a místopředseda české vlády. Ve svém projevu připomenul život a dílo jedné z největších osobností české a československé politiky první poloviny minulého století.

„Jsem bytostně přesvědčen, že se máme k čemu vracet. Dnes nejsme na Velehradě jenom kvůli Janu Šrámkovi, ale abychom si vzpomenuli na všechny další, kteří mu pomáhali, na ty, kteří pro tyto hodnoty trpěli, byli vězněni, mučeni a zavražděni," připomenul předseda KDU-ČSL účel celonárodní pouti, která byla příležitostí připomenout si křesťanské a evropské hodnoty.

Pavel Bělobrádek se netajil ani tím, že by se nemělo zapomínat, že i mezi členy strany lidové a členy Orla byli lidé, kteří selhali. „Co je pro nás velmi důležité a zásadní, je, abychom se co nejvíce vždycky dokázali znovu obrátit k hodnotám, které KDU-ČSL zastává. Ona ve své historii prokázala, že i když byla odepisována, vždycky vstala a vrátila se do vrcholné politiky," ocenil Pavel Bělobrádek činorodost lidové strany, která podle jeho slov nemá ve svých řadách většinu našich občanů, ale má hluboké kořeny, a o to hůře se s ní manipuluje.

Účastníci poutě si mohli prohlédnout putovní výstavu o životě a díle významného kněze a politika, nad níž převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. Odpoledne se uskutečnil ve Slovanském sále Stojanova gymnázia odborný seminář. O životě, díle a odkazu Jana Šrámka na něm hovořili Miloš Trapl z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, politolog Pavel Šaradín a Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie. Reflexe vlastní minulosti a odkazu osobností Šrámkova typu umožňuje dnes lépe se vyznat v hektické přítomnosti. Kněz, politik a státník Jan Šrámek může být podle historiků vzorem i současné generaci.

Nad zcela nedělní akcí, která byla uspořádána u příležitosti šedesátého výročí od smrti Jana Šrámka, převzali záštitu místopředseda vlády, poslanec Parlamentu České republiky a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem.