Kdy vzniklo denní centrum a kolik osob ho navštěvuje?

Denní centrum Svaté Ludmily vzniklo před dvanácti lety. Nachází se v budově oblastní charity. Navštěvují ho dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Lidé s tímto handicapem mají stejné potřeby jako lidé bez postižení. Především chtějí smysluplně trávit čas se svými vrstevníky. Proto vzniklo zařízení, které v současnosti navštěvuje až šestnáct uživatelů. Denní centrum Sv. Ludmily nabízí individuální pomoc a podporu při začleňování do běžného života, snaží se bránit sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Prostory Denního centra tvořila dlouhou dobu pouze jedna místnost, to se však změnilo v listopadu tohoto roku. Z přilehlých místností v přízemí budovy, které obývaly sestřičky z Domácí zdravotní péče, a kde se nacházel sklad kompenzačních pomůcek, vznikly tři nové místnosti Denního centra. Domácí zdravotní péče a sklad kompenzačních pomůcek nyní sídlí ve vedlejším rodinném domku č.p. 181.

Proč došlo k rozšíření centra?

Na důstojnější prostory čekali klienti i pracovníci Denního centra dlouhou dobu. Dosavadní prostory totiž představovala jediná místnost, jak již bylo řečeno. Ta sloužila jako jídelna, pracovna, sklad materiálu, odpočinková místnost i jako kancelář pro pracovníky. Skloubit mnohdy protichůdné potřeby a zájmy všech klientů najednou v tak malém prostoru bylo velmi obtížné a pracovníci neměli žádné soukromí.

Jakou činnost klienti vykonávají v nových prostorách?

Denní centrum se rozšířilo o tři místnosti. Jedna již funguje jako relaxační místnost, kde máme klid na předčítání knih, na společenské hry a na odpočinek, případně na sledování televize. V druhé místnosti v současné době zařizujeme další pracovnu pro klienty, a z třetí místnosti se stala kancelář pro pracovníky. Ti tak konečně mají své zázemí a klid na administrativu.

Nové klienty jsme přijali prakticky okamžitě, již v průběhu stěhování do nových prostor. Kapacita Denního centra se navýšila z dvanácti klientů na šestnáct. V současnosti tedy máme čtyři nové klienty. Nyní procházíme velmi náročným obdobím adaptace a vzájemného seznamování. Navzdory této skutečnosti nadále usilujeme o to, aby naše služby byly kvalitní a respektovaly potřeby a specifika každého z klientů.

K rozšíření prostor denního centra došlo ale až po dlouhých dvanácti letech…

Ano, ale za tuto změnu jsme velmi rádi. Naši klienti mají větší možnost vyžití a můžou si sami zvolit, co chtějí dělat a kde chtějí být. To dosud nebylo možné. Ovšem jak už to bývá, nic není černobílé. Pro pracovníky je tato situace velmi náročná. Klienti jsou rozptýlení ve velkém prostoru a není možné rozdělit je na dvě nebo tři skupiny, z nichž každá se bude věnovat jiné činnosti. Všichni chtějí dělat všechno, tak jak byli zvyklí, nebo aspoň mít přehled o tom, co se děje v ostatních místnostech. Je velmi těžké udržet jejich pozornost u započaté činnosti.

Jaké činnosti jsou nejoblíbenější mezi klienty?

Naši klienti jsou velmi rozdílní, mají různý stupeň postižení, různé potřeby, zájmy, dovednosti a různé hranice možností. Proto nelze obecně říci, jaké činnosti jsou nejoblíbenější. Někteří rádi navlékají korálky, jiní tkají na tkalcovském stavu, někteří rádi kreslí, jiní se nejvíce těší do tělocvičny. Další rádi vaří, jiní milují práci na počítači. Všeobecně nejoblíbenější byly výlety, na které jsme jezdili všichni společně. To už vzhledem k vyššímu počtu klientů nebude možné.