Místem, kde se tradice klepáčníků datuje už více než 100 let, je městská okrajová část Bojkovic - Bzová. Na rozdíl od jednoduchého, monotónního pochodu klepáčníků ve většině ostatních vesnic na Slovácku, jde v Bzové o rituál, jenž má svá pevně daná pravidla, a tím se od ostatních liší.

"Výjimečnost začíná už u samotných tréninků. Chlapci se musí naučit vše, od držení klepačů až po rytmické klepání. Začíná se takzvanou řadou. To se klepáčníci seřadí od nejmenšího po nejvyššího – přičemž nejmenší a nejvyšší v řadě mají táčky - hrkací trakaře, ostatní mají klepače, se dvěma kyankami - kladívky," vysvětluje dlouholetý klepáčník Martin Ulek.

Takřečený přijímač, vedoucí, má klepač se třemi kyankami. Přijímače dělá chlapec, který je nejstarší a nejzodpovědnější ze skupiny klepajících. Rituál začíná výše popsanou řadou, kdy přijímač stojí vedle seřazených chlapců.

Na jeho hlasitý pokyn: "Řada, postoj, kyanky vzad, urážat," se zástup vydá vpřed a kluci klepou do rytmu jako jeden, kdy na každý "klep" musí jít levou nohou. Jakmile dorazí na místo, kde se v obci dělá takzvané kolo, přijímač zvolá: "Kolo!" V ten moment oba "táčkaři" zvednou táčky nahoru a chlapci jdoucí za sebou se na určeném místě rozestaví do kruhu.

"Kol je v celé obci dvacet osm. Klepání v kole je odlišné od klepání v řadě. V kole přijímač vyzve výrazem ‚Raz‘ ke změně rytmu v klepání, načež se odklepe jedenáctkrát, jako je počet věrných apoštolů bez Jidáše. Vše opět musí všichni odklepat jako jeden. Poté se pokračuje řadou až do dalšího kola v obci," líčí postup klepáčníků Martin Ulek, jenž se letos opět zhostil role přijímače.

Klepáčníci trénují "souhru" už od února

Věk začínajících klepáčníků je zhruba 6 až 8 let. Podle tradice můžou v Bzové chlapci chodit klepat zhruba do 15 let. Tréninky pro klepání začínají koncem února a pokračují až do Velikonoc, kdy se začíná klepat na Zelený čtvrtek v 15 hodin. Dále se pokračuje v 18 hodin. Na Velký pátek znovu v 15 hodin a zase v 18 hodin. "Klepání končí na Bílou sobotu v šest hodin ráno," dodává Martin Ulek.

Klepačům i táčkám, které dnes děti používají, je zhruba 90 let a byly průběžně opravovány. Kyanky a ručky jsou však původní.

V neděli pak jdou klepáčníci na mši svatou do kostela a poté obchází obec s písní o sedmi slokách Vstal z mrtvých světa Spasitel. Za své klepáčnické úsilí obdrží od místních před každým domem v Bzové drobnou odměnu v podobě peněz a cukrovinek. A určitě si ji zaslouží. Skupina totiž ušlape při každé klepáčnické obchůzce kolem čtyř kilometrů, což jim zpravidla trvá více než dvě hodiny.