Jubilant byl očividně v dobré náladě a návštěva ho potěšila. Redakce Deníku Františkovi přeje, ať mu život stále přináší radost… (avP)

Miroslav Potyka