„Myšlenka obnovení chodu věžních hodin po více než šedesáti letech se zrodila zhruba před deseti lety v řadách členů rodu Odstrčilíků z Jankovic. Z různých důvodů však k realizaci nedošlo. Letos se ale z iniciativy zmíněné rodiny znovu vytvořila pracovní skupina k obnovení původního projektu,“ neskrývá radost z podnětu občanů Radek Šilc, starosta Jankovic na úpatí Chřibů.

Poznamená, že byl oficiálně založen a zaregistrován Spolek pro rekonstrukci věžních hodin zastoupen Robertem Bartošíkem, v současnosti hlavní osobou při jednáních s Arcidiecézí olomouckou.

„Je předpoklad, že s využitím možných dotačních titulů podpory kulturních památek Zlínského kraje a ministerstva kultury prostřednictvím ORP Uh. Hradiště, o nějž by měl požádat majitel kostela, a to Římskokatolická

církev, farnost Jankovice, zastoupená P. Pavlem Jagošem, ale i aktivní účasti sponzorů, farníků a v neposlední řadě obecního úřadu, dojde k realizaci projektu již v roce 2020, což je naším společným cílem,“ zdůrazňuje první muž Jankovic.

Na odborném posouzení a kalkulaci podle jeho vyjádření pracuje akademický sochař Petr Skála, orlojník úžasného historického orloje na Staroměstském náměstí v Praze.

„Nutno připomenout, že věžní hodiny, stejně jako dnes už chátrající hodinový stroj jsou nedílnou součástí samotného kostela. Původně byl v provozu na nedalekém Velehradě,“ přibližuje jankovický starosta stroj věžních hodin z 18. století a připomíná, že koncepce restaurátorského zásahu je zcela v souladu se zájmy státní památkové péče.

„U jankovických věžních hodin jde o ruční kovářskou práci a zároveň jedinečnou ukázku barokního hodinářství na Moravě. Jde o dílo uměleckého řemesla. Cílem plánovaného restaurování je zamezit degradačnímu procesu památky a přiblížit ji původnímu vzhledu, odpovídajícímu jejímu historickému významu a umělecké kvalitě,“ konstatuje Klára Hadaňová z Národního památkového ústavu, pracoviště Kroměříž.