Dosud nepodepsali smlouvu o dílo

Stavba přitom měla začít už v prvních květnových dnech. Ještě dnes však nikdo netuší, kdy k tomu nakonec dojde. Bez podepsané smlouvy se nemůže pracovat nejen na hlavní silnici, ale ani v ulicích Sokolovská a Všehrdova, jejichž úpravu zajišťuje Zlínský kraj, respektive město.

„Stavební práce na vedlejších silnicích se musejí uskutečnit souběžně s pracemi na silnici první třídy. I když město a Ředitelství silnic Zlínského kraje mají své smlouvy podepsány, není možné v této chvíli stanovit konkrétní datum zahájení stavby," konstatoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V současnosti dělníci v okolí křižovatky pracují na přeložkách inženýrských sítí.

S největší pravděpodobností se tak přesune i termín částečného uzavření ulice Sokolovská, s níž je spojená objížďka přes sídliště Východ. Podle původního plánu měla nastat od druhé poloviny června.

„Její termín bude upřesněn až po zahájení prací. O všech dopravních omezeních budeme veřejnost včas informovat," dodal mluvčí Pášma.

Důvodem rekonstrukce je rozšíření křižovatky o odbočovací jízdní pruhy. Denně tudy projede přes dvacet tisíc aut.