Na důsledcích nedávné zkázy, kterou v Uherském Hradišti napáchala vichřice, se údajně podepsali i zástupci tamní radnice

Tvrdí to hradišťská ochránkyně zeleně a zakladatelka občanského sdružení bojujícího za její záchranu Jiřina Stloukalová z Uherského Hradiště. Tu doslova nadzvedlo ze židle vyvrácení a poškození několika stromů na Moravním nábřeží a v ulici Jana Blahoslava, kde bydlí.

Stloukalová má za to, že pokud by zástupci města nenechali v období před vichřicí zlikvidovat část zeleně v okolí vyvrácených stromů, k poškození tamních porostů by pravděpodobně v tak rozsáhlé míře nedošlo. Své argumenty opírá o závěry dendrologa, který se situací zabýval. „Konstatoval, že řádění větrného víru bylo umožněno celkovou změnou úpravy terénu, který byl téměř století hustě osázen.

Kořeny stromů a keřů vytvářely síť spolu se stavbami, které byly zbourány,“ píše ve svém vyjádření Stloukalová. „Terén mezi stromy nyní tvoří holina, snadno zvládnutelná poryvy větru, neboť i lipořadí u řeky Moravy bylo na jaře vykáceno. Kapacita stromů a keřů je v současné době minimální, dochází k přemokření travnatého porostu do té míry, že země vodu nesaje,“ cituje závěry dendrologa Jiřina Stloukalová.

close zoom_in Představitelé města se ale nařčení z poškození zelených ploch brání. Argumenty Jiřiny Stloukalové považují za součást jejího přetrvávajícího nesouhlasu s provedenou sadovou úpravou veřejného prostoru na Moravním nábřeží.

„Vichřice ze dne 12. června zasáhla zeleň v různých částech města. Zlomila nebo vyvrátila i zdravé stromy jak v hustém zápoji, tak i některé solitéry. Nelze dávat v tomto případě do přímé souvislosti realizované sadové úpravy a poškození stromů v dané lokalitě,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí v Uherském Hradišti Dagmar Zábranská.

Město, podle ní, nebude zadávat nové odborné posudky, které by měly být zaměřeny na argumentaci Jiřiny Stloukalové nebo Sdružení občanů na ochranu zeleně a památek, které se týkají příčin poškození zeleně živelnou pohromou.

Nad likvidací zeleně, která se v posledních měsících strhla v celé České republice, ale není rozpačitá jen Stloukalová. „Chápu obavy úředníků, kteří poté, co strom ve Zlíně zabil dva školáky, chtějí snížit podobná nebezpečí i ve svých obvodech. Nicméně kácet tak velké množství stromů, často i evidentně zdravých, mi připadá, slušně řečeno, neprozíravé,“ připojil svůj hlas k ochráncům zeleně Richard Strnad z Uherského Hradiště.