Garantem setkání zdravotníků byla lékařka hradišťského revmatologického a osteologického centra MEDICAL PLUS Eva Dokoupilová, která se svým týmem šesti lékařů, 12 zdravotních sester a řadou dalších odborných pracovníků zajišťuje s vysokou profesionalitou péči pro všechny pacienty, kteří ordinace v Uherském Hradišti a Uherském Brodě navštíví.

Z oboru revmatologie jste atestovala před dvaadvaceti lety. Jak se z vašeho pohledu zmíněný obor změnil?

Snad jsem měla štěstí, že v době mé atestace byly objeveny a vyrobeny biologické léky. Mohla jsem tedy od samého začátku sledovat a srovnávat metody léčby revmatických onemocnění do té doby používaných léků a všech novinek, včetně biologické léčby. Srovnávat ale rok 1997 a 2019 v revmatologii snad ani nejde. Tak moc se revmatologie, stejně jako ostatní lékařské obory posunula dopředu.

Kolik má v současné době vaše zdravotnické zařízení pacientů, kolik jich léčíte biologickými léky?

Celkem našimi ambulancemi prochází ročně kolem 15 tisíc pacientů. V centru biologické léčby registrujeme více než 400 pacientů, jejichž počet neustále roste.

Kolik jste jich měla, když jste v ještě bývalé ambulanci, téměř v centru Hradiště, začínala?

Před osmnácti lety, kdy jsme s biologickou léčbou začínali, to byly zpočátku jen jednotky a postupně desítky pacientů. Je třeba však říci, že jsme začínali jen s několika biologickými léky, ke kterým se postupně přidávaly další, takže dnes počet používaných preparátů výrazně přesahuje desítku. A neustále přibývají další.

Přibývá z roku na rok pacientů s revmatickým onemocněním? Čím je to způsobeno?

Počet pacientů léčených biologickými léčivými přípravky meziročně roste. To je obecný trend. Roste tedy i počet pacientů léčených biologickými léky. Je to dáno moderními vyšetřovacími metodami, především laboratorními, ale také skutečností, že se neustále k lepšímu mění podmínky pro zahájení biologické léčby. Zatímco dříve jsme začínali léčit pacienty s vysokou aktivitou onemocnění, dnes již zdravotní pojišťovny hradí léčbu i pacientům se střední aktivitou onemocnění. A to je velký pokrok.

Co všechno lze v současné době úspěšně v revmatologii léčit?

Revmatologie se obecně zabývá léčbou zánětlivých revmatických onemocnění, což jsou autoimunitní onemocnění, kdy dochází k aktivaci imunitního systému jak celkově, tak v postižených kloubech. Pečujeme také o pacienty s degenerativními kloubními nemocemi, což je především artróza a také o pacienty s osteoporózou. Biologickými léky léčíme revmatoidní artritidu, psoriatickou artritidu a Bechtěrevovu nemoc.

Přibylo od IV. Velehradského setkání lékařů nových léků, které přinášejí pacientům větší kvalitu života?

Každoročně přichází do našeho oboru řada nových léčivých přípravků. Nejen biologických, ale i chemických. Mění se diagnostické a léčebné postupy tak, aby byl pacient léčen vždy těmi nejmodernějšími a nejbezpečnějšími. To po nás všech vyžaduje stálý odborný kontakt s kolegy revmatology nejen v Evropě, ale i v zámoří. Na mezinárodních kongresech konfrontujeme naše výsledky a zkušenosti se zkušenostmi v zahraničí, máme rozsáhlou publikační činnost. Jsem přesvědčena, že díky tomuto je česká revmatologie vysoce ceněna v celém odborném světě. Velkou, téměř revoluční novinkou je, že máme k dispozici biologický lék, který lze podávat v těhotenství a při kojení. To otevírá mnoha mladým ženám cestu, která ještě před pár lety nebyla vůbec myslitelná.