Zajímavostí je, že personál budou zhruba z jedné poloviny tvořit hendikepovaní lidé. „Pod odborným dohledem profesionálů si tito lidé osvojí práci kavárně a budou nápoje i další pochutiny připravovat a roznášet návštěvníkům," podotkla koordinátorka transformace a výchovy Domova pro zdravotně postižené Velehrad-Salašská, Pavlína Vavřiníková.

Kavárna ale ožila zkušebním provozem už ve středu 6. listopadu. Příležitost vyzkoušet si nabídku kavárny mohli klienti velehradského zařízení, i jejich kolegové v pozici číšníků. „Zpočátku budou nějaký čas naši klienti pracující v kavárně do Uherského Hradiště dojíždět společně s odborným garantem, postupně už zvládnou cestování sami," vysvětlila Pavlína Vavřiníková.