Krátce poté, co jejich starosta Aleš Richtr povolil před radnicí letošní mladé hodové chase konání zábavy, dobře věděl, že jejich veselice dobře dopadne, že stojí za to přivítat nejen mladou hodovou chasu, ale všechny žijící stárky, kteří se stých Kateřinských hodů s právem, ve zdraví a pohodě dožili.

„Jen zde upřesním, že počet stárků byl na setkání 122. Nejstaršími, děvčaty, tedy stárkami, byly osmaosmdesátiletá Julie Bernreiterová a Marie Chmelařová. Účast neodmítla ani stárka Hana Pearson, která přijela na setkání do Huštěnovic až z daleké Anglie. Nejstaršími hodovými stárky byli na setkání František Vaverka a Bohuslav Bazala,“ nechává se slyšet Alena Bazalová, bývalá kronikářka Huštěnovic.

„Dnešní den je důkazem toho, jak hluboko jsou naše tradice zakořeněné, jak velkou roli hrají v našem životě. Hody se konaly ještě daleko dříve, ale byly živelné, bez stárků a jen s mužskou chasou. Až od roku 1923 jsou hody s mladším a starším právem a stárkami. Od roku 1986 chodí chasa v páru a krásný ženský kroj dělá průvod po dědině ještě slavnostnější,“ glosuje huštěnovický starosta Aleš Richtr.

Adventní výstava s názvem Pohádkové Vánoce v prvním nadzemním podlaží obchodního domu Jednoty v Jalubí.
Sněhurka, trpaslíci a pestré ozdoby, předvánoční čas v Jalubí je plný inspirace

S nadšením dodává, že Kateřinské hody s právem jsou symbolem Huštěnovic, spojující je se slováckou kulturou a historií.

„Jsem rád, že jsem dnes mohl společně s vámi oslavit sté jubileum hodů. Bylo úžasné vás všechny vidět v hodovém průvodu v těch krásných slováckých krojích, za což vám moc děkuji,“ vysekne první muž Huštěnovic poklonu účastníkům stého jubilea Kateřinských hodů s právem v Huštěnovicích.

Starosta byl nadšený, že oslavy stého výročí Kateřinských hodů v Huštěnovicích byly zahájeny fotografickou výstavou v tamním muzeu. V sobotu, v den konání hodů, si její část mohli lidé prohlédnout na chodbě obecního úřadu. Výstava fotografií zachycuje stárky a připomíná huštěnovické hodové tradice, jejich význam ve společenském životě obce.

„Za přípravu tak vzácné hodové akce musím dnes poděkovat naší bývalé kronikářce Aleně Bazalové. Mé poděkování patří také paní Daně Vaverkové za mnohaletou péči a přípravu nádherných krojů, ale také za údržbu hodových práv pro starší i mladší stárky. Její práce a dovednosti drží tuto tradici na živu a předává ji dalším generacím,“ libuje si Aleš Richtr, starosta Huštěnovic.

Jako odměnu a vřelý dík zmíněným ženám předává kytici květin.

„Kdyby se k těm ženám přidal také náš kuchař, Vladimír Havlík, který je 40 let součástí našich hodů, bez něj bychom o hodech asi umřeli hlady,“ řekne usmívající starosta Huštěnovic.

Hradišťané slavili 17. listopad na náměstích.
Hradišťané slavili 17. listopad na náměstích se zpěvem, svařákem i na párty

Organizátoři byli ze zdárného konce setkání bývalých stárků a stárek při příležitosti stého jubilea tak potěšení, že hodlají ve znovuobnovené zvyklosti pokračovat.

„Chceme z toho udělat tradici, která by se konala každých pět až deset let,“ kuli plány pořadatelé stého výročí kateřinských hodů s právem v Huštěnovicích.

Všem bývalým stárkům a stárkyním poděkoval starosta za to, že se stárkování zhostili. Vždyť bez stárků by žádné sté výročí Kateřinských hodů s právem v Huštěnovicích nebylo.

„Ať žije 100. výročí kateřinských hodů s právem. Na to si dnes společně připijme. Skleničky, které ve svých rukou držíte, a z nichž jste si dnes jako bývalí hodoví stárci připíjeli na zdraví, přijměte jako dárek a upomínku na sté výročí kateřinských hodů,“ řekl upřímně starosta Huštěnovic bývalým stárkům, kteří se stého jubilea kateřinských hodů s radostí zúčastnili.