Nyní ji ale zastihly volby do obecních zastupitelstev, jichž se poprvé zúčastnila v pátek před 21. hodinou. Využila této příležitosti a proč? Co ovlivnilo její rozhodování o tom, komu dát svůj hlas? Co si od toho kroku slibuje? O tom jsem si s ní povídal, než v pátek večer přistoupila k volební urně a vhodila do ní obálku s vyplněnou kandidátkou.

„Protože k volbám chodí moji rodiče, rozhodla jsem se, že k nim půjdu jako prvovolička i já. S rodiči jsem moji účast ve volbách skoro neprobírala, ale beru jako samozřejmost i jako povinnost se voleb jako demokratického procesu zúčastnit,“ řekne sebejistě Kateřina. Lidé by ale podle jejího mínění měli určitě k volbám chodit, ale chápe, že tohle rozhodnutí si musí každý uvážit sám.

S nějakou kampaní, jak motivovat prvovoliče a mladé lidi vůbec, aby k volbám do obecních zastupitelstev šli, jsem se nesetkala. Jak je ale důležité zúčastnit se voleb, o tom jsem byla na hradišťské obchodní škole informována,“ říká Kateřina.

Sociologové obvykle uvádějí, že rozhodování mladých voličů mnohdy ovlivňují zletilí kamarádi, kteří už jedny nebo dvoje volby absolvovali. „Kamarádi, s nimiž jsem se o volbách bavila, měli na mě v tomto směru příznivý vliv. V naší obci postavila kandidátku KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). A já měla hned jasno, komu dám svůj hlas,“ řekne bez okolků mladá volička, k jejímž koníčkům patří kreslení a domácí zvířátka, o něž se ráda stará.

Tupeské prvovoličce není jedno, jaká bude její, či přesněji tupeská budoucnost. Připadá ji, že jít k volbám je jediná cesta, jak svým malým dílem přijmout odpovědnost za to, čím bude v následujících čtyřech letech ta její vesnice žít.

„S dosavadním složením zastupitelstva, v němž byl můj táta, jsem byla spokojená. Poklonu bych tomu končícímu zastupitelstvu vysekla za to, že se obec snažilo udržovat, jak se říká, ve formě. A to pokud se týče například silnic, péče o školu nebo rozvoje kulturních akcí a udržování lidových tradic,“ dodá s neskrývanou radostí Kateřina Kňourková.