To bylo v roce 2005. K tomuto koníčku, ze kterého se postupem času stalo spíše poslání, se dostala přes jednu ze svých kamarádek. Je tak jedou ze skoro 61 tisíc skautek a skautů z celé republiky.

Dnes dvaadvacetiletá studentka působí jako vedoucí v jednom z bezmála dvou tisíc českých oddílů – Mustanzích, kteří patří mezi uherskohradišťské skauty.

Aktivita, která původně začala jako vedlejší kroužek, na ni zapůsobila natolik, že se stala neoddělitelnou součástí jejího života. Za dobu svého třináctiletého působení se Karolína dostala na spoustu nezapomenutelných výletů.

„Jednou jsme byli na nočním pochodu, když v tom začalo pršet. Museli jsme jít v tom lijáku z Uherského Hradiště až na Staré Hutě. A to je na skautingu nejlepší – to překonávání sebe samého,“ dodává.

Jakmile trochu povyrostla, rozhodla se, že se stane učitelkou ve školce. Na její rozhodnutí mělo právě chození do skautu významný vliv. Nejdůležitější vlastností skautingu je podle ní to, že ač se děti za více než sto let fungování organizace změnily, skautské hodnoty a zákony zůstaly stejné.

V letošním roce zaznamenali čeští skauti největší nárůst počtu svých členů za posledních dvanáct let. Od roku 2006 jich přibylo v České republice padesát procent.

„Snažíme se děti vést ke stejným ideálům, jako se kdysi pokoušeli zakladatelé světového a českého skautingu Robert Baden-Powell a Antonín Benjamín Svojsík,“ dodává Karolína, která se od září bude starat o jeden celý skautský oddíl hradišťských skautů.

Skauting vznikl v roce 1907 ve Velké Británii. Na našem území jen o několik let později.

Historie Junáku byla u nás, stejně jako u jiných podobných organizací, zkoušena někdejšími režimy. Poprvé ho nacisté zrušili na počátku druhé světové války, podruhé převzali likvidační iniciativu komunisté. Po sametové revoluci se skautům začalo opět dařit.