S nevšedním zájmem sledovali příjezd Karla IV. z rodu Lucemburků, krále římsko-německého, lombardského a burgundského, hraběte lucemburského, císaře Svaté říše římské a krále koruny české alias Jana Červinky z šermířské a divadelní společnosti Malberg Malenovice, jejíž členové jej doprovázeli.

„Na cestě do Boršic jsem byl ohromen krásou moravského kraje, líbezností luk, lesů i vod, celého moravského markrabství. Lid se tu projevuje prací na úrodných lánech, chrání a velebí dobře tuto zemi, naše statky,“ složil na pódiu poklonu lidu moravskému a slováckému s upřímnou úctou Karel IV.

Na 350 druhů hub vidělo na výstavě v Salaši patnáct stovek lidí
Na 350 druhů hub vidělo na výstavě v Salaši patnáct stovek lidí

„Když jsme z dálky uzřeli krásné lesy, vinice a sady, byla naše cesta naplněna radostí. V Boršicích, v kraji pod Starýma horama a pod majestátným hradem Buchlovem, se cítím skutečně mezi svým lidem. Sláva tomuto kraji,“ provolal Karel IV. Sláva, sláva, sláva znělo z úst členů jeho doprovodu, který ocenil práci lidí, jež se o tento krásný kout země pod Buchlovem svou prací a svým umem dobře starají.

Než na pódiu ve dvoře vinařství došlo k mačkání hroznových bobulí tlakem dívčích nohou, požehnal sklizené úrodě hroznů duchovní správce boršické farnosti P. Anton Kasan. Neskrýval radost z toho, že majitel Dvora pod Starýma horama Petr Gottwald už posedmé zorganizoval společenskou akci.

„Dnes i v dalším čase potřebujeme mír a pokoj, za něž se modlíme. Ředitel arcibiskupských sklepů nás do nich pozval na ochutnání vína, já vás zase zvu do kostela. A víte, které víno je nejlepší a má největší grády? No přece to mešní. Protože jeden ho pije, to jsem já, jako farář, všichni mají náladu a zpívají. Dva kostelníci už vybírají peníze na nové, to nejlepší víno,“ řekl s pousmáním boršický kněz Anton Kasan, který popřál návštěvníkům krásný druhý podzimní den.

Vinobraní 2022. Rodinné vinařství Vaďurovi Polešovice. Viniční trať Míšky
Začátek vinobraní na Slovácku provází déšť. Žádná sláva, hodnotí vinaři

Pak se Karel IV. pozdravil s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem a prohodili spolu pár vřelých slov. Hejtman králi řekl, že lid boršický je pilný.

„Před nedávnem tu slavnostně otevřeli novou školu z vlastního úsilí, potu a krve. Pochvala patří také panu starostovi Romanu Jílkovi, který asi v těchto hodinách sleduje na radnici volební výsledky,“ řekl s pousmáním hejtman Radim Holiš.

„Tak dobrá vína, jaké mají ve sklepech Dvora pod Starým horama, jsem nikde na světě nepil. A proto jsem se, pane Petře Gottwalde, rozhodl uděliti vám v tento slavný den z moci královské Právo horenské, jež je souhrnný název právních a obyčejových norem od středověku ve vinohradnictví,“ řekl Karel IV. Šéf Dvora pod Starýma horama, Petr Gottwald, vyzval svého syna Ondřeje, stojícího na pódiu s erbem, aby před krále poklekl a Právo horenské od něj převzal.

Městský úřad Uherský Brod. Ilustrační foto.
Koalice v Brodě má v zastupitelstvu většinu. Vítěz ANO nejspíš ostrouhá

Velkým tahákem akce byla ukázka, jak se kdysi šlapaly hrozny révy vinné, než je mohli vinaři vypresovat. A protože minulost bývá někdy velmi poučná bohatstvím faktů, ale také inspirativní, díky této barvité akci, která živě líčila, jak se v dávné minulosti šlapávaly hrozny tlakem bosých nohou žen, mohli diváci proniknout do tajemství dávného života v některých rodinách vinařů - pamětníků.

Pět rozkošných děvčat a jeden pohledný muž s knírem ze slovenského souboru Jaročan z Jaroku v nitranském okrese šlapali s umytýma nožkama bobule hroznů Müller Thurgau, čerstvě posbíraných ve vinici Staré hory.

„Poprvé jsme s kolegou Ondrejem Gálem šlapali bosýma nohama hrozny. Ty byly velice studené, ale my jsme si pak nožky ohřáli v teplé vodě,“ svěřila se Katarína Trubačová.