Nejinak tomu bylo i v neděli 17. srpna, kdy se ke kapličkám zasvěceným svaté Anně a Panně Marii vydal průvod poutníků.

„Procesí věřících k lesním svatostánkům se tradují od konce osmnáctého století. Podle pověsti je tam v té době vystavěl poustevník. Ten se v Kopcích ukrýval před lidmi a kál se ze smrti své ženy, kterou nešťastnou náhodou připravil o život,“ připomíná historickou legendu Bohumil Matucha, letitý kronikář obce.

K hodové slavnosti Nanebevzetí Panny Marie si vytvořil svůj vztah i farář Petr Bulvas, duchovní správce bánovské farnosti, do které spadá i Bystřice pod Lopeníkem.

„Zdejší kapličky jsou velmi příjemným duchovním místem. Jejich spojení s pověstí lidem stále připomíná, že některé skutky nelze odčinit a každý si svůj úděl nese dál po celý život,“ popisuje Bulvas.

Kněz kapličkovou pouť celebroval už poosmé na provizorním oltáři uprostřed lesů. Poprvé však v Bystřici pod Lopeníkem světil kříž. Tuto sakrální památku obec s pomocí fondů Zlínského kraje zrekonstruovala a započala tak éru obnovy více než sto let starých místních křížů. Celková oprava památky přišla na 97 000 korun a její svěcení předcházelo samotné slavnostní mši v lesích.

V průvodu od kříže ke kapličkám pak nechyběl ani bystřický starosta spolu s oběma kolegy z okolních obcí, starostou Bánova i Suché Loze.

Marie Beníčková