Momentálně se provádí sanace staré omítky. Rekonstrukce probíhá ve spolupráci mezi vedením obce a Farním úřadem v Hradčovicích, který uhradil celkové náklady ve výši stoosmdesát tisíc korun.