„Nechce se věřit, že od posvěcení základního kamene kaple olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou uběhly čtyři roky a stavba svatostánku se stala skutečností,“ neskrýval radost předseda Občanského sdružení pro výstavbu kaple František Novotný. Zvládnout tak velkou akci nebyla pro sdružení maličkost. Nejprve bylo pro stavbu potřeba vykoupit pozemek a dva staré domy, demolovat je, na úřadech vyřídit potřebnou dokumentaci, ale také požádat Krajský úřad ve Zlíně o povolení sbírky mezi věřícími v Traplicích a osmi okolních obcích.

„Do stavby o rozpočtových nákladech bezmála pět milionů korun jsme se pustili v červnu roku 2006. Stavební povolení na kapli, která by měla pojmout na 270 věřících, z toho 115 se může pohodlně posadit v lavicích, máme na deset let. Vzhledem k neustále rostoucím cenám materiálu a služeb budeme rádi, když se nakonec vejdeme do sedmi milionů korun,“ říká smutně Novotný. Z lepší stránky vidí brigádnickou pomoc věřících i ostatních občanů při výstavbě nové dominanty obce. „Dnes je ten vhodný okamžik, abychom ze srdce poděkovali všem, kdo na stavbě kaple brigádničili nebo materiálně a finančně na ni přispěli,“ uvedl Novotný.

Občanské sdružení nacházelo po víc než tři roky velkou podporu a pomoc od obecního úřadu. „Na pozemku, kde stojí kaple, jsme vykoupili jeden ze dvou neobydlených domů, které byly demolovány. V současné době budujeme kolem kaple cesty za 800 tisíc korun a nechali jsme na obecní náklady provést přeložku nízkého napětí,“ informoval místostarosta obce Jiří Kolařík a doplnil, že radnice uvolnila z obecního rozpočtu na stavbu kaple několik stovek tisíc korun.

Farníci a členové Občanského sdružení pro výstavbu kaple si pochvalují, že svatostánek obohatí centrum vesnice. „V obci se urodila velká aktivita věřících, kterou při výstavbě kaple zúročili. Pracovali za pouhé pánbů zaplať. Kaple výborně zapadá do naší návsi. Je velice pěkně vyprojektovaná a stavebně provedená,“ nechaly se slyšet Anna a Světlana Trávníčkovy.

Raritou sakrální stavby je to, že její nosná konstrukce je z lepeného dřeva. „Jezdím hodně po republice, ale konstrukční systém z lepených nosníků na kostelech jsem nikde neviděl. V poslední době se staví novostavby svatostánků z klasického zdiva nebo litého betonu,“ poznamenal architekt Petr Vajčner z Hodonína, který projektoval kostel v Žeravinách a interiér svatostánku v Bystřici pod Lopeníkem.

Zdeněk Skalička