O omlazení pět a půl metru široké a deset metrů vysoké kaple usilovali po dobu dvou let restaurátoři. Nejprve to byli manželé Zálešákovi z Bánova, kteří v kapli dali svůj díl péče nástěnným malbám a oltářnímu obrazu. Poškozenou štukovou a sochařskou výzdobu a spodní architekturu oltáře restaurovali pod vedením Kateřiny Čihákové-Myškové Leoš Valehrach a Michal Sabinko.

Rekonstrukce kaple přišla na šest set dvacet pět tisíc korun. „Dědictví našich předků si zaslouží pozornost. Tu o baziliku projevuje Krajský úřad Zlín, který z fondu kultury přispěl na restaurování kaple 420 tisíci korunami a 205 tisíci se podílela z vlastních zdrojů Římskokatolická farnost Velehrad,“ sdělil její farář Petr Přádka.

Přečtěte si také:

Velehradská kaple Andělů strážných bude zářit novotou