Pane předsedo, jak vnímáte tak silnou podporů své osoby ve Zlínském kraji?

Jsem již na čtvrté konferenci, kde jsem byl zvolen předsedou. Tím chci říct, že zopakovat úspěch je vždy mnohem složitější. Je to pro mě pochopitelně velký závazek a výzva připravit stranu na volby, které nás čekají. Před námi jsou krajské volby a daleko ani nejsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde bychom chtěli dopadnout lépe než naposledy.

Prozraďte tedy jaké budou nyní vaše hlavní úkoly a cíle.

Hlavním úkolem, ale dá se říct i přáním, je získat pro naše myšlenky silné osobnosti. Osobnosti, které se dokáží ztotožnit s našim programem a jeho obsah budou šířit dál. Dobrý program a uznávané osobnosti. Jedině tato kombinace má naději na úspěch. V krajských volbách bychom rádi zopakovali náš poslední výsledek. Pokud by se podařilo ještě získat navíc nějaké procento či další mandát, bylo by to splnění mého úkolu.

Jak to nyní aktuálně vypadá s vaší členskou základnou? Daří se získávat nové členy? Jakou máte v tomto bodu strategii?

Po útlumu, který nastal po komunálních volbách, je jedním z našich hlavních úkolů posílit, ale také jistým způsobem očistit naši stávající členskou základnu. U sestavování některých kandidátních listin jsme pozorovali velké rezervy. Je potřeba si s předsedy jednotlivých místních organizací sednout a vše si vyříkat. Nemůžeme si nic nalhávat a zavírat oči před problémy. To k úspěchu nepovede.

Pozice a síla SPO ve Zlínském kraji je ve srovnání se zbytkem republiky mnohem větší. Jak si to vysvětlujete?

Těžko říct. Jako člověk blízký panu prezidentovi s ním navštěvuji jednotlivé kraje a musím říct, že mezi lidmi je jiná nálada na Moravě a jiná v Praze či ve středních Čechách. Bylo tomu tak ale vždy i historicky. I to je důvod naší pozice zde v kraji. Myslím si, že máme navíc i pro náš region vhodný program a především za námi stojí silné osobnosti ať už pan senátor František Čuba či lékař a nyní náměstek hejtmana Lubomír Nečas.

Nejbližší volby na programu jsou ty krajské. Už je příprava v plné proudu či je to zatím předčasné?

Prvním krokem byla právě tato konference. Na programu pracujeme průběžně. Jistě i z dnešní debaty připraví naše programová komise další podněty či výstupy. Dá se také očekávat, že do našeho krajského programu budeme chtít zapracovat i témata s celostátním přesahem.

Předseda SPO Jan Veleba mluvil o nutnosti modernizace programu. Co si pod tím představit?

Není tajemstvím, že program pro komunální volby nám vykradl například Úsvit. Přímá volba starostů či hejtmanů to byla naše vize. Modernizací míníme, že chceme zapracovat nové nápady a myšlenky. Nová řešení pro občany. Jedním z nich je například zapojení lidí do konkrétního přerozdělení daní. Člověk by mohl část svých příjmů vyhradit přímo do oblasti, která je mu blízká. Někdo by větší část daní odvedl na sport pro děti, jiný například na ochranu životního prostředí. Není to nic nevyzkoušeného. Podobný model funguje v Německu.

Pan senátor Veleba se také zmínil o možnosti předvolebních koalic. Tedy, že by SPO mohla mít větší šanci ve spojení s dalšími uskupeními. Může tohle být recept i pro Zlínský kraj, v situaci, kdy je zde vaše pozice z krajů nejsilnější?

Toto je skutečně zatím předčasné. Volební potenciál ve spojení s dalšími stranami jsme si vyzkoušeli při volbách do PSP ČR a byli jsme zklamaní. Říká se nikdy neříkej nikdy, ale ve Zlínském kraji potenciál máme. Můžeme se zde například opřít o práci našich krajských zastupitelů.