„V případě Smetanových sadů jsme se osobně přesvědčili o havarijním stavu stromů. K projektu jsme měli několik připomínek, které město přijalo,“ podotkla mluvčí Nadace Partnerství Kateřina Urbanová. Dodala, že impulz k prověření projektu dostala její organizace od zástupců hradišťského občanského sdružení Chraňme zeleň.

Termín údajně nebyl stanoven

Zástupci města a hlavní projektantka odmítají o důvodech odkladu zahájení prací polemizovat, a dokonce tvrdí, že k žádnému odkladu nedošlo. „My jsme nikdy neřekli, že počátkem listopadu začne kácení. Mluvili jsme o tom, že tímto datem začne provádění projektu, to znamená v podstatě technickou přípravu prací, nikoliv jejich konkrétní zahájení,“ sdělila hlavní architektka projektu Šárka Brantalová. O odkladu prací nechce slyšet ani mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma a vedoucí odboru životního prostředí v Uherském Hradišti Květoslav Fryšták. O skutečném stavu věcí hovoří diplomaticky. „K odložení kácení nedošlo. Kácení je součástí celkového souboru prací v rámci investiční akce Regenerace urbanizované krajiny revitalizace významné sídelní zeleně města Uherského Hradiště, která proběhne podle smlouvy v termínu od 1. listopadu 2011 do 30. listopadu 2012,“ ohradil se Jan Pášma v reakci na dotaz, proč došlo k odložení kácení.

S takovými tvrzeními ovšem nesouhlasí někteří účastníci veřejného fóra, které se před nedávnem uskutečnilo v hradišťském kině Hvězda. Právě tam zástupci města spolu s dalšími odborníky vysvětlovali veřejnosti nutnost kácení v parku a podrobnosti k této akci. Termín zahájení prací k 1. listopadu tam zazněl několikrát.

„Ano, je to tak, o prvním listopadu se mluvilo jako o dni, kdy tam takové práce začnou,“ shodují se Lea Hudcová a Jiřina Stloukalová ze sdružení Chraňme zeleň. „Osobně do očí mi tento termín potvrdil i pan Fryšták z odboru životného prostředí s tím, že kácení je odloženo,“ dodala Hudcová.

Ta vidí za podivným „mlžením informací“ ze strany aktérů kácení snahu zakrýt výtky, které jim udělila Nadace Partnerství. „Právě kvůli těmto připomínkám zřejmě k odkladu prací došlo. Nadace Hradišti udělila titul Město stromů a dala jeho představitelům na vědomí, že mají projekt důsledně prověřit a lépe s ním seznámit obyvatele města,“ domnívá se Lea Hudcová.

Lidé budou moci říct svůj názor k plánovanému kácení v parku už dnes od 16.30 hodin v komorním sále uherskohradišťské Reduty, kde se uskuteční debata o kácení na území města.

V současné době nikdo nezná přesné datum, kdy kácení začne. „Zaslechl jsem něco o začátku příštího roku, to je ale neověřená informace,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí hradišťské radnice Květoslav Fryšták. Více neprozradila ani architektka Šárka Brantalová. „Kdy v parku padnou první stromy, to skutečně nevím. Nikdo mě o tom prozatím neinformoval,“ podotkla.

K zemi by mělo jít celkem 130 stromů. Kácení se ve Smetanových sadech a Svatováclavské ulici uskuteční v době vegetačního klidu, a to v termínu do 30. března příštího roku. „Termín zahájení kácení stanovíme ještě tento týden, kdy se uskuteční i předání a převzetí staveniště,“ nechal se slyšet starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. Postupná úprava parku pak může pokračovat až do konce příštího roku. Iniciátoři akce upozorňují, že pokáceny budou jen vadné stromy, žádný z nich prý nebude seřezán z estetických důvodů.

Architektka Šárka Brantalová upozornila, že součástí úprav parku nebude jen kácení. „Vysadíme například i takzvanou střeleckou alej, která tam už v minulosti byla. Její znovuobnovení bylo podmínkou památkářů. Ti iniciovali i vznik další aleje v blízkosti parku. Následovat bude nová výsadba stromů, keřů a trvalek.“