Od minulého týdne padlo v aleji na levém břehu Moravy směrem na Jarošov sedmdesát lip. Likvidace dalších stovek dřevin se chystá. Občanské sdružení Arnika, které se zabývá ochranou stromů, vydalo prohlášení, v němž kvůli tomu napadá Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a Krajský úřad Zlínského kraje. „Už v lednu nám ČIŽP přislíbila zakázat kácení, pokud by bylo zahájeno. Ani kraj nevyužil své možnosti kácení během přezkumu vadných rozhodnutí zastavit. Nyní již nechtějí zasáhnout,“ uvedla vedoucí uherskohradišťské pobočky Arniky Jana Altunkaya.

Inspekce přiznává, že shledala závažné právní vady v postupu příslušných správních orgánů při vydávání potřebných povolení. Po shledání nedostatků v rozhodnutích vydaných městskými úřady v Uherském Hradišti a Starém Městě podala podnět krajskému úřadu k přezkoumání těchto dokumentů. „Náměstek ředitele ČIŽP současně upozornil na situaci generálního ředitele Povodí Moravy, který přislíbil nezahájení prací až do vyřízení podnětů k přezkumu krajským úřadem. Ten, jako jediný orgán, může rozhodnutí městských úřadů pro rozpor se zákonem skutečně zrušit, a má kompetenci kácení pozastavit,“ informovala mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Jenže úředníci se zatím k samotnému přezkoumávání nedostali.

„Krajský úřad si dle předpisů vyžádal veškerý spisový materiál, s nímž se nyní seznamuje. Na základě toho v nejbližších dnech rozhodne, zda řízení o přezkumu zahájí, či nikoliv. Dokud nebudou tyto právní kroky splněny, nelze žádné usnesení o zastavení kácení vydat. Jiné kompetence, na rozdíl od inspekce, krajský úřad nemá,“ přehodila horkou bramboru na druhou stranu mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Kácení je podle ní v souladu se zákonem, neboť proti rozhodnutí o jeho uskutečnění nebylo podáno odvolání.

„Inspekce může kácení pozastavit, ovšem bez možnosti zrušení nebo změny prvoinstančního rozhodnutí o kácení. Přestože se krajský úřad začal naším podnětem zabývat, v současné době k pozastavení kácení nepřistoupíme,“ konstatovala mluvčí ČIŽP Awwadová.

Pracovníci Povodí Moravy jsou si jisti, že mají všechna povolení v pořádku. O tom, že je podána jakákoliv stížnost, je nikdo neinformoval. „Neformálně víme, že na krajský úřad dorazil nějaký podnět. Dočetli jsme se to na webových stránkách sdružení Chraňme zeleň. Oficiálně jsme ale žádný pokyn k zastavení prací nedostali, a z právního hlediska tudíž není důvod kácení jakkoliv oddalovat,“ prohlásila mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Dle jejích slov Povodí dodržuje zákon i všechny předpisy. Minulou středu na řezání stromů dohlédli přímo na místě i zástupci inspekce, kteří shledali, že prováděné práce nejsou v rozporu s platnými ustanoveními.

Kácení nyní bude pokračovat v katastru Starého Města, na hradišťské straně by se měly motorové pily rozezvučet na podzim. Celkem k zemi padne okolo pěti set stromů. Za každý z nich povodí vysadí náhradu v jiných částech obou měst. Kácení probíhá kvůli plánované stavbě protipovodňových hrází. Projekt za zhruba dvě stě milionů korun má od léta 2013 chránit před velkou vodou obyvatele Uherského Hradiště a Starého Města.