Veškeré nashromážděné poznatky k likvidaci tamní zeleně tak lidé nestihli úřadům doručit. „Zeleň má údajně nahradit parkoviště. Úpravy ale budou poměrně rozsáhlé, proto bych byla ráda, kdyby město akceptovalo názor občanů a nechalo tady co nejvíce zeleně. Chápu, že parkoviště mohou být užitečné, ale na keře a stromy, které tu rostou desítky let, by ale radní určitě neměli zapomenout. Stejně tak mi vadí, že v projektu chybí záměr na zbudování dětského hřiště,“ myslí si hradišťská ochránkyně zeleně Jiřina Stloukalová. Ta před několika dny obdržela dopis, ve kterém jí pracovník oboru správy majetku informuje, jak bude postup prací v okolí domů vypadat. „Před započetím prací bude požádán OŽP (odbor životního prostředí – pozn. redakce) o souhlas s odstraněním stromů a při místním šetření budou vyznačeny stromy k likvidaci,“ píše mimo jiné v dopise Stloukalové vedoucí odboru správy majetku hradišťské radnice Karel Lecián. „Bylo nám řečeno, že můžeme tyto plány připomínkovat. Dala jsem si tedy tu práci a obešla lidi po domech. Získala jsem řadu poznatků, a po týdnu od doručení dopisu města jsem chtěla připomínky odeslat. Než jsem tak stačila učinit, začali řemeslníci řezat zeleň kolem plotů,“ sdělila Stloukalová, která okamžitě kontaktovala odbor životního prostředí. Dočkala se odpovědi, že práce již začaly, ale že připomínky obyvatel čtvrti stále může doručit.

Z odpovědi mluvčí města Petry Zemčíkové vyplývá, že o záměru na úpravu ploch byli Stloukalovi informováni už na jaře letošního roku. „S odstraněním plotů souviselo i odstranění náletové zeleně. Tato rostla v plotech, které nešlo odstranit bez toho, aniž by se tato bezcenná zeleň současně s ploty neodstranila. Stloukalovi ani ostatní občané nebyli seznamováni s tím co se má kácet, protože o těchto věcech rozhoduje kompetentní a zodpovědný orgán ochrany přírody na základě podkladů, jako je zdravotní stav zeleně, dendrologické hodnocení podobně,“ vysvětlila Petra Zemčíková. Občanům prý zástupci města předložili projekt úprav zeleně zpracovaný autorizovanou firmou. „Učinili jsme tak proto, aby se seznámili nikoliv z kácením, ale s výsadbami nové zeleně a s řešením plochy. Čekáme tedy podněty typu „co ještě vylepšit při zakládání nové zeleně a jak ji vyřešit jako celek“,“ doplnila Zemčíková.

Termín úprav prostoru v blízkosti ulice Jana Blahoslava a ukončení kompletních prací jsou, podle informací z města, závislé na možnostech financování celé akce. V první etapě, která by měla být ukončena do konce tohoto roku bude odstraněno oplocení včetně do něho vrostlé nikdy neudržované zeleně. Následně se počítá s modelací terénu okolí zrekonstruovaných domů a založení nové zeleně. Mezi obyvateli čtvrti s stále více mluví o tom, že zelené plochy nahradí parkoviště. „Projekt parkoviště se bude dopracovávat odborem dopravy. Neznáme ještě konkrétní čísla. Dětské hřiště i s vodním prvkem je navržené a bude, v závislosti na finančních možnostech města, postaveno v parčíku u jatek. Plocha nebude oplocena klasickými ploty a rozdělena podle bývalého uspořádání. Vše směřuje ke vzniku městského parku s olemováním živým plotem,“ vysvětlila Zemčíková.

Čtěte také:

Komentář: Nesmlouvavý boj o stromy