Narodil se 16. června 1931 v Těšově, gymnaziální studia (v Mníšku pod Brdy, Uničově a Uherském Brodě) ukončil v roce 1953 a v letech 53 - 58 absolvoval obor národopis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pak nastoupil do Slováckého muzea v Uh. Hradišti jako odborný pracovník, v první polovině šedesátých let pracoval jako vedoucí dokumentace Ústředí lidové umělecké tvořivosti a v letech 1964 - 69 byl ředitelem Slováckého muzea.

Pro své postoje byl v době normalizace z funkce odvolán a pracoval v Krajském památkovém středisku v Brně, v přidružené výrobě JZD Lipov a v Ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde se po listopadu 1989 stal v letech 1990 - 96 ředitelem.

Premiéra filmu Tichý společník v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
Film Tichý společník uvedl v Hradišti jeho režisér, kapela Narychlo i dva psi

O folklor se zajímal již v době studia v Uherském Brodě, kde byl členem gymnaziálního souboru a patřil k zakládajícím členům souboru Olšava, v Brně působil ve Slováckém krúžku.

Později jako odborný pracovník Slováckého muzea se podílel na organizaci národopisných slavností (Dolňácké slavnosti v Hluku, Kopaničárské slavnosti ve Starém Hrozenkově), ale především výrazně ovlivňoval organizaci a charakter Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.

V době působení v Lipově obnovil činnost souboru Lipovjan. Folklornímu hnutí a festivalům věnoval i celou řadou publikací, spolu s Martinou Pavlicovou např. napsali k 40. výročí Hradišťanu studii „Lidová hudba a tanec na jevišti“.

Stál v čele kolektivu autorů Vlastivědy moravské

„Lidová kultura na Moravě" (2000), pod jeho vedením vznikla pozoruhodná desetidílná videoencyklopedie „Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska“.

Připomeňme i další publikace: „Lidová rukodělná výroba na Moravě“ (1988), „Malý etnologický slovník“ (2011), „Proměny Slovácka“ (2011) a své čtenáře jistě mají i monografie věnované obci Rohatec, družstvu Slovač nebo Uherskohradišťské nemocnici.

Rozsáhlá je také jeho publikační činnost v odborných časopisech. Byl prezidentem České národní sekce Mezinárodní organizace pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění, zúčastňoval se mezinárodních konferencí a úspěšně propagoval lidovou kulturu a umění v mezinárodním měřítku, zejména ve spolupráci s organizací UNESCO.

V roce 2008 obdržel Cenu Ministerstva kultury ČR a ocenění Zlínského kraje Pro amicis musea, za ten rok mu byla udělena také Cena města Uherské Hradiště. A vědecké práci pro Slovácko se Josef Jančář věnuje stále. Přejeme hodně zdraví do dalších let!