Od 13. hodiny přivádějí rodiče z Velehradu, Modré a Salaše do vzdělávacího ústavu své pětileté či šestileté ratolesti k řádnému zápisu, a to ve čtvrthodinových intervalech.

Ve foyeru té opravdové školy, na niž si už nejde jenom hrát jako v mateřince, vítají čtyřiadvacet budoucích prvňáčků žáci pátého ročníku. Předají jim jednu z koloběžek a vysvětlí, jak se na ní dostanou slalomem mezi kužely k přechodu pro chodce u dveří do chodby, vedoucí do dvou tříd.

Do jedné z nich postupně míří budoucí prvňáčci. Čekají tam na ně paní učitelky, které chlapce a děvčata přijímají velice přátelsky „Ověřujeme si, zda kluci a holky umějí poznávat barvy, geometrické tvary, na tabuli poznají, co je nahoře vlevo a vpravo, nebo jestli umějí vyjmenovat číselnou řadu do pěti. Některé dítě nám zarecituje básničku, jiné zazpívá písničku," podávají stručný komentář k zápisu učitelky Kateřina Horáková a Jarmila Mikulincová.

Zatímco děti dělají v jedné třídě prvotní významný krok do základní školy, na nějž je většina rodičů náležitě připravila, ve druhé třídě vyplňují jejich tatínkové nebo maminky legislativní záležitosti za účelem přijetí jejich ratolestí.

„Z šestadvaceti dětí, které absolvovaly velehradskou mateřskou školu, jich dnes přišlo k zápisu jenom čtyřiadvacet. Dvě děti byly pro onemocnění neštovicemi omluveny a dostaví se v jiném termínu," vysvětluje učitelka Gabriela Kohoutková, která nyní učí páťáky a od prvního září převezme právě prvňáčky. „Už se na ně moc těším. Čím je překvapím? To by nebylo překvapení, kdybych to teď prozradila. Ale není určitě žádným tajemstvím, řeknu-li, co jim nabídnu nového. A to je radost ze psaní, což není zrovna obvyklý jev," poodhaluje jednu z ingrediencí kantorské činnosti Gabriela Kohoutková, která má za sebou osmnáct let praxe. Podotkne, že pokud budou do první třídy přijaty všechny děti, které se dostaví k zápisu, bude to ročník prvňáčků s velkou převahou chlapců.

Netradiční forma zápisu děti zbaví ostychu

„Už před několika lety jsme upustili od standardního zápisu a zkusili jej pořádat hravou formou, každý rok na jiné téma, jenž budoucí školáky více zaujme. Kluci a děvčata lépe překonají počáteční trému a ostych a také rodičům se jeví netradiční forma zápisu lepší," svěřuje se ředitel velehradské školy Radomír Válek. Tentokrát se uvítacím ceremoniálem prolíná dopravní výchova, aby si budoucí prvňáčci uvědomili chování na silnici a osvojili si dopravní značky, s nimiž se na ulici téměř denně setkávají.

„Do školy se moc těším, protože se v ní naučím psát a počítat. Některá písmenka už znám. Dokážu podepsat sebe i o rok staršího brášku Jirku," svěřuje se bez ostychu pětiletá Kateřinka Čevelová z Modré. „Abych se přiznala, když jsem šla dnes s Kateřinkou k zápisu, měla jsem větší trému než ona. Dcera o zápisu mluvila celý týden a dnes nemohla dospat rána. Musela jsem jí vysvětlovat, že do školy půjde s aktovkou až 1. září, nikoliv dnes," říká s pousmáním maminka Kristýna Čevelová.