Oddělení nabízí celý listopad zájemcům zdarma a bez lékařského doporučení vyšetření PSA (prostatického specifického antigenu), které je běžně placené.

„Chceme zvýšit povědomí o této problematice, poukázat na neinvazivní metodu vyšetření a prevencí podpořit včasný záchyt možného onemocnění. Výsledek vyšetření má pacient k dispozici ještě ten den,“ uvedla primářka oddělení klinické biochemie Bronislava Rozhonová. Zájem mužů o tuto akci je obrovský, za první týden se přišlo nechat vyšetřit zhruba 70 lidí.