Výraznou měrou se na financování stavby podílí švýcarští partneři, kteří pokryjí 85 procent. Zbylých patnáct půjde z městské kasy. Z původně plánovaných 100 milionů korun se však soutěží podařilo ušetřit téměř 30 milionů, které radnice chce využít na další zlepšení dopravní situace ve městě.

„Velice si ceníme toho, že ušetřené desítky milionů nemusíme vracet. Švýcarští partneři nám tyto finance ponechali k uskutečnění dalších záměrů, které s dopravním terminálem souvisí," sdělil brodský místostarosta Jan Hrdý.

Jedná se v první řadě o rozšíření parkovacích kapacit formou vybudování parkoviště východ a západ, které by tvořily jedno ze zázemí pro veřejnost v okolí samotného terminálu. Mezi plány patří také oprava velkých schodů, které budou v budoucnu hlavní spojnicí dopravního terminálu s centrem města.

Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty také přichází v úvahu zajištění bezbariérového přístupu na všechny perony vlakového nádraží. Radnice by také ráda zvýšila kapacitu křižovatky u železničního přejezdu v centru města, kde se s problémy potýká většina autobusů. V úvahu připadá i výstavba okružní křižovatky u České zbrojovky, vznik pěší spojky od sídliště Olšava do centra města pomocí lávky přes řeku Olšavu a hlavní komunikací I/50. Radnice chce tímto způsobem zajistit co nejkomfortnější přístup k dopravnímu terminálu i obyvatelům z této části města.

„Bohužel se z těchto záměrů zcela jistě nepodaří uskutečnit všechny. Jde pouze o naše návrhy, které předkládáme švýcarským partnerům a teprve další jednání rozhodnou o tom, co z toho se podaří realizovat," upřesnil Jan Hrdý.

Mezi hosty včerejšího slavnostního zahájení výstavby nového dopravního terminálu byl také Ralph Friedländer, zastupující Swiss contribution office, švýcarského partnera, který se podílí na financování projektu. „Dopravní terminál v Uherském Brodě je náš druhý největší projekt, který v České republice podporujeme. Záměr se nám od počátku líbil," prohlásil Ralph Friedländer, aby následně pochválil podobu základního kamene, který podle něj patří mezi nejkrásnější, jaké vůbec kdy viděl.

Poté společně s dalšími hosty, mezi které patřili zástupci Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí či zástupce Správy železniční dopravní cesty, společně slavnostně poklepali na základní kámen celé stavby.

Na zahájení stavby se přišli podívat i obyvatelé Uherského Brodu. „Tuto stavbu určitě podporuji. Autobusové nádraží máme teď položené hodně neprakticky, pokud člověk od vlaku utíkal k autobusovým přípojům, měl to celkem daleko," poznamenal Vladimír Čajčík.