Malířka, grafička rodačka z Modré žije se svým manželem Romanem a tříletým Kubíčkem v Tupesích.

„Před třemi lety jsem v archeoskanzenu při výstavě obrazů završila jednu etapu svého uměleckého života. Společně jsme zde oslavili mé pětatřicáté narozeniny, ale i příchod nového života na svět,“ říká Veronika Maňásková Daňková.

Absolventka hradišťské uměleckoprůmyslové školy, Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně a Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

„Tenkrát jsem ve skanzenu milovníkům výtvarného umění slíbila, že po skončení mé mateřské dovolené uspořádám výstavu obrazů a perokreseb, ručně malovaných módních doplňků a sběratelských magnetek. A svůj slib plním,“ připomněla kumštýřka.

Inspiruje ji příroda, zejména v obrazech s mikroskopickou tematikou z rostlinné říše. Svou tvorbu rozšířila o malbu na módní doplňky, kde ji také ovlivňuje příroda. Součástí její tvorby jsou perokresby Slovácka. V současné době spolupracuje Veronika Maňásková Daňková s městy na tvorbě sběratelských magnetek pro zajímavé turistické oblasti.

„Jsem hrdý, že v naší obci vyrostla po letech malířka, která bude zachycovat ve svých dílech čas, stejně jako někdejší akademický malíř Jan Pojsl z Modré, významná osobnost naší obce. Veronika dosahuje jeho kvalit a máme být na co pyšní,“ míní starosta Modré Miroslav Kovářík.

Vzorem výtvarnice, která pořádá pětatřicátou autorskou výstavu, jsou všichni ti, kdo dosáhli něčeho velkého, prospěli tím ostatním a zůstali sami sebou.

„Uchvacuje mě secese prezentovaná díly Alfonse Muchy a Gustava Klimta. Na svých obrazech se snažím zachycovat radost a kladné emoce,“ svěřuje se Veronika Maňásková Daňková.

Průbojnost ji už od dvanácti let vedla vlastní cestou.

„Aby rodiče ukočírovali mého tvořivého ducha, přihlásili mě na základní uměleckou školu. Už ve dvanácti letech jsem byla pevně rozhodnuta studovat na hradišťské uměleckoprůmyslové škole,“ vzpomíná výtvarnice, která vystavovala ve své rodné obci Modrá, v Tupesích, Uherském Hradišti, Kudlovicích, Kunovicích ve Zlíně, Brně či v Chorvatsku.

Její díla jsou v soukromých sbírkách v Evropě i za mořem.

„Tvorba pro mě znamená tvoření vlastního světa, který odpovídá mé momentální náladě. Ve svých perokresbách a olejomalbách se snažím zachytit rozmanitost světa. Fascinována jsem přírodou, která mě obklopuje,“ zní vyznání mladé výtvarnice z Tupes, která vyučuje na ZUŠ v Uherském Hradišti.