Tamní kapli ozdobí pamětní deska Joži Uprky, kterou lidé při pouti slavnostně odhalí. Požehnání jí v kapli svatého Antonínka udělí olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

„S první myšlenkou, vzpomenout Jožu Uprku na Antoníčku přišel otec Vladimír Těthal, rodák z Ostrožské Nové Vsi, už před několika lety. Letos byla pro takovou vzpomínku ideální příležitost. Od narození Joži Uprky totiž uplynulo sto padesát let,“ přiblížil farář blatnické farnosti Zdeněk Stodůlka s tím, že Svatý Antonínek byl pro Uprku zásadním místem.

V době kdy začínal, ho v Blatnici podporoval tehdejší tamní farář Mořic Růžička, který byl jeho velkým mecenášem. Díky podpoře mohl Uprka předvést, jak velký talent v sobě skrývá.

„Svým obrazem nesoucím název Pouť u Svatého Antonínka udělal věhlas tomuto místu i ve Francii, kde s ním vyhrál cenu na jednom z proslulých Salonů. Joža Uprka Antonínek velmi zviditelnil,“ upozornil starosta Blatnice pod Svatým Antonínkem Vladimír Hanák na to, co spojovalo slavného malíře s poutním místem.

Po prvotním nápadu se Vladimír Těthal ujal iniciativy a oslovil akademického sochaře Otmara Olivu, který s myšlenkou vytvořit Uprkovi pamětní desku ihned souhlasil. „První voskový návrh jsme viděli už v lednu a souhlasili jsme s ním,“ uvedla za Matici Svatoantonínskou Marie Špirudová.

Sám akademický malíř na návrhu pracoval déle než rok. „Člověk má nějaké zkušenosti i názor na Uprku. Ten kopec mám hrozně rád, jezdil jsem na něj se svým učitelem Vladislavem Vaculou. V roce 1972 jsem na Antonínku potkal také živého pátera Antonína Šuránka. Místo tedy dobře znám. Důležité pro mě ale bylo i to, že jsem si mohl vybrat, kam desku umístíme,“ řekl autor pamětní desky Otmar Oliva.

Malíři lidu

Jeho měděnou desku zdobí nápis: Malíři modlícího se slováckého lidu, věnují vděční poutníci svatoantonínští. „Joža Uprka ztvárňoval modlící se slovácký lid. Velmi často maloval kroje a lidi, kteří se modlí. Maloval to, co viděl kolem sebe. Proč tedy dnes nepřipomenout a nezdůraznit to, že tu byl někdo, kdo se podílel na tom, aby myšlenku Slovácka zachytil?“ položil si farář Stodůlka otázku, aby jí vysvětlil symbolická slova na pamětní desce.

Tvorbu desky zaštítila právě blatnická farnost. Na dílo se složily jak obce z okolí poutního místa, tak i mikroregiony či firmy. Přispěli i hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje, na jejichž pomezí se Svatý Antonínek nachází.

Děkovná dožínková pouť se každý rok koná poslední srpnovou neděli. Krojované procesí vyjde od farního kostela v půl desáté ráno. Hlavní mši s poděkováním za úrodu bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner od půl jedenácté. Slavnostní odhalení se uskuteční poté.