Jenže člověk míní, život mění. Po šesti měsících, při kontrole jeho zdravotního stavu, se zjistilo, že činnost jeho ledvin slábne. Na řadu přišly diety a takzvaný udržovací program, v roce 1991 odchod do invalidního důchodu a o rok později byl třikrát týdně napojen na dialyzační přístroj v hradišťské nemocnici. „Měl jsem to štěstí, že v tom roce vzniklo dialyzační středisko ve slovácké metropoli a já nemusel dojíždět do Hodonína nebo Zlína," říká nadšeně Josef Vávra.

Na transplantaci čekal do roku 2010

Na vhodnou ledvinu od dárce čekal osm let. Čtyři roky s ní žil, než přestala fungovat a on opět musel dojíždět na dialýzu. Na šanci, že se objeví jemu co nejvíce podobný dárce, což zároveň znamená největší naději na dlouhodobou funkci transplantované ledviny, si musel počkat až do roku 2010.

„Přál bych všem lidem, u nichž se onemocnění ledvin projeví, kteří na transplantaci ledviny čekají nebo s ní už žijí, aby nic nevzdávali a věřili, že všechno dobře dopadne. Jen nepropadat beznaději," vzkazuje lidem s výše zmíněnými problémy Josef Vávra, který spolu s Rostislavem Juřičkou, místopředsedou SpodDaT, stál před třiadvaceti lety u její kolébky.

Dialýza: záchrana i zátěž

Nepokrytě dá najevo, že dialyzační léčba je přínosem pro zlepšení kvality života nemocného s ledvinným selháním, přestože dialýza samotná představuje závažný zásah do života pacienta.

„Na jedné straně je dialýza záchranou, na druhé straně je zátěží. Onemocnění ledvin, dialýza i transplantace a život po ní se stávají faktem, ale každý jedinec se s nimi musí nějakým způsobem vyrovnat," říká upřímně Josef Vávra. A vyrovnal se s nimi i on také díky tomu, že ho v těžkých obdobích nejvíce podporovala a držela nad vodou manželka, děti, vnoučata, jeho nejbližší rodina a přátelé.

Josef VávraDůchodce z Břestku, 59 let
O mojí činnosti: Už 23 let jsem prezidentem dialyzovaných a transplantovaných v Uherském Hradišti
Životní motto: Dostal jsem dvakrát šanci vrátit se a ta se má uchopit
Záliby a koníčky: Muzika, rekreační cyklistika a vycházky do přírody
Můj sen: Aby mně druhá transplantovaná ledvina co nejdéle sloužila
Citát zpovídaného člověka: Transplantace ledvin znamená pro dialyzovaného pacienta možnost návratu k aktivnímu životu