Stalo se tak u příležitosti 80. výročí jeho smrti v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942 v Praze.

Tam zemřel i s dalšími parašutisty - Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem z výsadku Anthropoid, kteří 27. května 1942 smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Josefem Valčíkem z výsadku Silver A, Kunovjanem Janem Hrubým z výsadku Bioscop, Jaroslavem Švarcem z výsadku Tin a Adolfem Opálkou z výsadku Out Distance.

Všichni odmítli výzvy ke kapitulaci a přes čtyři hodiny vzdorovali přesile. Poté, co jim došla munice, ukončili své životy sami.

Při pietním aktu v Bánově vystoupily všechny místní pěvecké sbory a dechová hudba Bánovjanka.

Po Josefovi Bublíkovi nese jméno také bánovská základní škola a ulice v Praze – Kobylisích. V roce 2010 uspořádala obec Bánov výstavu při příležitosti 90. výročí narození Josefa Bublíka.