„Zachovej klid a vyjeď svižným krokem, jak je u nás dobrým zvykem,“ poradil králi ještě před zahájením cesty jeho otec Radek Šimčík.

Než se družina vydala do hluckých ulic, nejprve se zastavila před Městským úřadem pro starostovské povolení. S dobrozdáním v kapse se pak krojovaný jezdecký průvod vydal na jízdu městem.

„Jako správní Hlučané se slavnosti zúčastňujeme pokaždé a i letos půjdeme všichni v kroji,“ poznamenala za celou svoji rodinu Jana Hanusová. Vedle místních se na zachovávání lidové tradice přijeli podívat návštěvníci z blízka i daleka. Hluk zaplavili tuzemští, ale i zahraniční turisté.

Letošní jízda byla pro Hlučany výjimečná hned dvojím způsobem. V tomto roce se jely hned tři jízdy králů najednou, ve Vlčnově, v Kunovicích a v Hluku, což se znovu zopakuje až v roce 2014. Navíc se v Hluku o víkendu uskutečnily jubilejní dvacáté Dolňácké slavnosti, jichž je královská jízda součástí.

„Připravili jsme proto letos bohatší program. Přijeli například hosté ze Slovenska a také jezdecká družina byla jedna z nejpočetnějších v celé historii,“ poznamenal hlucký starosta Jan Šimčík krátce poté, co vložil do úst krále růži, která mu měla pomoci udržet mlčení po celou dobu jízdy.

Hlučany přišli podpořit také zástupci Kunovic a Vlčnova. „Všem nám vyšlo krásné počasí, vždyť jsme si to také vzájemně přáli,“ zmínil s upřímnou dávkou solidarity starosta Vlčnova Jan Pijáček.