Představí se houslista Jiří Pavlica, herci Slováckého divadla, sbor Viva La Musica, rocková kapela NO!S3 ze ZUŠ Uherské Hradiště a další. Všichni vystupující přislíbili účast bez nároku na honorář.

„Jsem rád, že jsme se semkli pro dobrou věc. Cílem koncertu není pouze vyjádřit solidaritu s Ukrajinou v rovině symbolické, ale snahou je také získat na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem finanční prostředky, které budou putovat tam, kde je to nyní nejvíce potřeba. Tito lidé si válku nevybrali, přesto za ni zaplatí obrovskou cenu. Pokud můžeme pro zmírnění jejich utrpení něco udělat, měli bychom to vyjádřit i činy, nejenom slovy,“ podporuje aktivitu starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Způsobů, jak veřejnost může finančně pomoci, je hned několik. Během koncertu bude možné finančně přispět na humanitární pomoc určenou občanům Ukrajiny a to v hotovosti do připravených pokladniček Charity.

Přispět je také možné symbolickým on-line nákupem vstupenky na benefiční koncert na webových stránkách www.mkuh.cz.

Bezhotovostní platbou lze svoji podporu poslat i na některý z účtů zřízených nevládními organizacemi.

Koncertem to nekončí

Koncertem však aktivity týkající se Ukrajiny ve městě zdaleka nekončí.

V pátek 4. března od 20 hodin organizují HUB 123 a Městská kina Uherské Hradiště promítání dokumentu z Ukrajiny s následnou debatou, to vše pod názvem Vyrob si svůj stát.

V pondělí 7. března bude pro změnu probíhat beseda o dění na Ukrajině s novinářkou Petrou Procházkovou a dalšími hosty. Od 19 hodin se jí můžete zúčastnit na Malé scéně Slováckého divadla.

Kromě finanční pomoci je možno ve městě přispět i v rámci materiálních sbírek. Sbírka potravin a drogerie pro uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci s potravinovou bankou ve Zlínském kraji nyní probíhá v Informačním centru v Uherském Hradišti.

„S nabídkami ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny se mohou občané obrátit na Charitu Uherské Hradiště, která v Uherském Hradišti a jeho okolí tuto aktivitu koordinuje.

Město Uherské Hradiště také na svém webu zřídilo speciální sekci, kde poskytuje informace o pomoci Ukrajině a zřídilo telefonní linku 739 488 411, kde je možno získat informace, na koho se obrátit s pomocí v souvislosti s ukrajinským konfliktem,“ informovala Dagmar Vacková z uherskohraišťské radnice.