„Jednalo se o záležitost ve věci chybného rozvázání pracovního poměru a dluhu za nevyplacenou mzdu a odstupné. Po dlouhých sedmi letech a několika soudních jednání konečně došlo v září ke smíru. Já jsem upustil od vymáhání penále, AČFK mi v říjnu vyplatila veškerou dlužnou částku, a jelikož tak došlo k finančnímu vyrovnání, byly odstraněny důvody k dalšímu soudnímu jednání," informoval o nejaktuálnějším vývoji posledních dnů sám Jiří Králík. Druhá strana jeho slova potvrdila. „Opravdu došlo v posledních týdnech ke smíru v našem pracovně-právním sporu, který ještě mezi námi probíhal. Jeho součástí bylo i nějaké finanční vyrovnání včetně stvrzení, že protistrana nebude po AČFK již nic víc požadovat," sdělila za AČFK její předsedkyně Radana Korená.

Lavinu vzájemných konfliktů spustilo přesně před sedmi lety (28. října 2007), rozhodnutí Rady AČFK v Jihlavě, kterým byl Jiří Králík zbaven funkce uměleckého ředitele LFŠ, a následně i členství v této Radě a pak i v AČFK samotné. Zároveň z rozhodnutí Rady přestal být okamžitě a se zpětnou platností k 1. září 2007 i zaměstnancem AČFK a ztratil nárok na mzdu i odstupné. „Hlavním důvodem byla moje neochota převzít na sebe veškerou zodpovědnost za stav hospodaření AČFK. Sice o týden později na jednání AČFK a všech dramaturgů LFŠ došlo k příslibu řádného nezávislého prošetření hospodaření i mého případného návratu do funkce uměleckého ředitele, nicméně AČFK hned na druhý den tento smír anulovala," popsal události z před sedmi lety Jiří Králík.

Uvedené kroky zapříčinily tři samostatné spory mezi oběma znesvářenými stranami. Žádost Jiřího Králíka o omluvu a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění řešil až Krajský soud v Brně, nicméně tuto záležitost obě strany vyřešily 10. července 2009 společným prohlášením, upravujícím otázku viny za hospodaření AČFK a LFŠ. Mezi oběma stranami bylo podáno i trestní oznámení, které však 16. března 2010 Policie ČR odložila. Poslední ze vzájemných konfliktních záležitostí byl právě spor pracovně-právní, který se dočkal svého vyřešení finančním vyrovnáním a následným smírem jen před několika dny. „Tohle vše byly záležitosti, které ve svém důsledku bránily v pokračování mé několikaleté práce pro české i slovenské hnutí filmových klubů, které trvalo už od roku 1981. Věřím, že tento definitivní smír odstranil do budoucna hlavní překážku k případné normální spolupráci a komunikaci obou stran," poznamenal Jiří Králík. „Do budoucna se případná vzájemná spolupráce nedá vyloučit, nicméně momentálně to není pro nás aktuální záležitost," vyjádřila se Radana Korená.