"Ná, a jak víš, děvčico?"

"Ná, dyž sme šli z kostela dom, tož on ke mně hép a švác ně do zádou, až ve mně zapraštělo."

A matka už tomu praskotu rozumí, a přijde-li Janek v neděli odpoledne na besedu, volá jej: "Ná, Janíčku, poď dál, šak co bys stál venku."

S láskou bývá patálie a věděl to i Jan Michal Dvorecký (1862-1925), rodák z Polešovic. Právě jeho tvorbě bude věnována další Slovácká čítanka, což je jeden z pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, které již řadu let připravuje novinář a spisovatel Jiří Jilík. Vybírá do něj ukázky ze zlatého fondu regionální literatury.

Jan Michal, kněz ve Dvorcích na Bruntálsku a plodný autor náboženské literatury, napsal mimo jiné také půvabné vzpomínky na své dětství prožité v rodné vesnici zanechal po sobě půvabné vzpomínky na dětství, které vypravuje v dolském nářečí jakým se mluvilo v jeho době v Polešovicích. Kdo by už dnes řekl, že sdělení „Strejčku máte psejčka pod vozejčkem“ je řečeno slovy, kterým mluvili lidé ještě před stoletím nejen v Polešovicích, ale i několika dalších obcích na pravém břehu Moravy.

V literárně folklorním pořadu vystoupí ženský sbor Drmolice z Polešovic, cimbálová muzika Vinár z Veletin, polešovické děti a chasa. Úryvky z díla Jana Michala Dvoreckého zazní v podání herců Slováckého divadla Pavlíny Hejcmanové a Vladimíra Doskočila.

Koná se v sobotu v rámci MFF Strážnice 29. června od 11 hodin ve strážnickém Skanzenu, v části lučního hospodářství.