„Doufám, že budeme fungovat v kraji ve spolupráci s tímto sdružení tak, aby naše společná snaha vedla k co nejlepším výsledkům. Ti, kteří dohledatelně na kraji dokáží, že se v minulosti i v současnosti snaží o aktivitu a řeší problémy svojí obce, budou také od kraje podporováni. Naopak ten, kdo zažádá u kraje o pomoc, přičemž se sám o problematiku nebude zajímat, může narazit," uvedl Jiří Čunek po svém příjezdu na shromáždění.

Po úvodních proslovech přišly na řadu samotné body programu. Hojně se diskutovala nová vyhláška k hazardu, problém pošt v obcích či předpisy o veřejném pořádku a nočním klidu. Pozornosti sdružení samospráv však neunikla ani výjimečná situace, s níž se v poslední době musejí vyrovnávat v Podolí, kde odstoupili téměř všichni zastupitelé a obyvatelům se obecní úřad úplně uzavřel.

Krátkou řeč si k představitelům obcí nachystal také jeden ze zakládajících členů sdružení a krajský radní Jan Pijáček. „Začátky organizace nebyly ničím lehkým, nicméně naším cílem bylo vybudovat organizaci, která bude respektována, což se nám, myslím, podařilo," sdělil Jan Pijáček.