Dodržování hygienických norem je totiž v zařízení „na hraně“. Pokud radní investiční akci v nejbližších letech nedokončí, hrozí jídelně uzavření.

„Objekt je v havarijním stavu. Nejhůř je na tom střecha, ale výměně se nevyhnou ani okna a rozvody elektřiny, vody či kanalizace. Z devadesáti procent bude nové také vnitřní vybavení,“ vyjmenoval starosta Zapletal, podle kterého jídelna dozná větších úprav po padesáti letech fungování.

Omezení provozu či uzavření se stravovně doposud vyhýbala. Z hlediska hygieny na tom ale rozhodně není nejlépe.

„Je to na hraně, ale zatím to prošlo. Už se ale objevují nedostatky, které bychom měli odstranit. Hygienici upozorňují zejména na špatnou kanalizaci, myčku nádobí nebo míchání špinavého provozu s čistým,“ prozradil starosta.

Rekonstrukce zařízení bude velmi rozsáhlá. Jen zpracování projektu proto odborníkům zabralo hodně času.

„Pracovalo se na něm asi tři čtvrtě roku. Momentálně už ale čekáme jen na stavební povolení. To bychom měli během měsíce dostat. Pak už bude záležet pouze na dotacích,“ upřesnil Zapletal.

S opravami chtějí radní začít už v příštím roce. Termín dokončení ale bude záviset na finanční dotaci. Ta by měla přijít buďto z fondů evropské unie, nebo ze státních zdrojů.

„Když se nám podaří získat dost peněz, chtěl bych zvládnout rekonstrukci v rámci jednoho roku. Počítáme ale samozřejmě i s rozdělením rekonstrukce na několik etap,“ doplnil starosta, podle jehož propočtů se náklady vyšplhají zhruba na jedenáct milionů korun.

Stav jídelny je kritický i z pohledu ředitelky školy Jiřiny Martykánové. V nevyhovujících podmínkách se podle ní především kuchařky pohybují nejméně deset let.

„V jídelně se stravuje asi sto dvacet žáků, sedmdesát předškoláků a přibližně sto dalších lidí. Kdybychom tedy museli provoz v nejhorším případě uzavřít, života v Polešovicích by se to zřejmě dotklo. Kdyby se naopak prostředí zlepšilo, stoupla by určitě i kvalita jídla,“ zmínila Martykánová.

Všechny školní jídelny v hradišťském okrese včetně polešovické dnes podle hygieniků předpisům vyhovují. Ani v minulosti nemuseli žádný provoz omezit či uzavřít.

„Případné nedostatky ale zjišťujeme především na úseku osobní a provozní hygieny. V takovém případě ukládáme při kontrole blokové pokuty,“ podotkla Eva Jašová z odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Ve třinácti případech pak podle ní zřizovatelé jídelen podali žádost o prodloužení lhůty na odstranění zjištěných závad. „Ty se týkaly hlavně nevyhovujícího stavu podlahových krytin, umělého odsávání nad tepelnými zdroji a zastaralé technologie v jídelně. Těmto žádostem jsme vyhověli a prodloužili lhůtu na splnění požadovaných nedostatků, které by měly být odstraněny nejpozději do konce roku 2010,“ uzavřela Jašová.

Kompletní článek najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.