„Při mši svaté v 10 hodin bude předána tato farnost novému faráři P. Josefu Čunkovi SJ. Děje se tak proto, že dosavadní duchovní správce P. Petr Přádka SJ byl jmenován provinciálem České provincie Tovaryšstva Ježíšova a musí přesídlit do Prahy. Zveme vás k účasti na této rozlučkové a vítací liturgii a po ní také na zahradu u fary k lehkému pohoštění,“ prozradil v uplynulých dnech Petr Přádka věřícím, a to nejen na webu farnosti.

„Věřím, že po přestěhování naváže (Josef Čunek pozn. red) na to, co se ve farnosti děje a bude to dále ke chvále Boží a užitku lidských duší rozvíjet. Jedna z věcí, kterou by mohl ke kráse Velehradu přidat, je vyzdobit ambit u hlavní cesty mozaikami P. M. I. Rupnika SJ, jak je to už delší čas plánováno. Třeba se mu to podaří. Bylo by to skvělé,“ řekl v rozhovoru Deníku Petr Přádka, jenž na Velehradě působil téměř 16 let.

Není bez zajímavosti, že 63letý P. Josef Čunek je starším bratrem hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

Josef Čunek se narodil 6. června 1955. Do jezuitského řádu vstoupil tajně v roce 1979 ovlivněn již zesnulým slovenským jezuitou Jozefem Porubčanem a fascinován myšlením P. Pierra Teilharda de Chardin SJ. Po studiích filozofie a teologie v Litoměřicích byl v roce 1985 vysvěcen na kněze. Sloužil v mnoha moravských farnostech, mimo jiné také v Lidečku.

Po revoluci působil krátce ve Vatikánském rozhlase a jako socius magistra noviců v Kolíně. Poté absolvoval třetí probaci v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. V tomtéž roce se stal magistrem noviců českého a posléze česko-slovenského noviciátu.

Dlouhou dobu působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a představený tamější komunity. Od 1. srpna 2016 byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a představeným tamní jezuitské komunity.

V září 2018 se přestěhoval na Svatý Hostýn, kde doposud působil jako rektor baziliky a superior komunity.