Na vlastní oči viděli nasvícenou kulisu betlémské stáje s jesličkami, stojící u kamenné zídky pod 112 let starou kapličkou Panny Marie Hostýnské v centru Modré, ale také příběh o narození Spasitele.

Stejně jako v minulých letech nechyběl v jesličkách živý Ježíšek v peřince, ztělesněný tentokrát dvouměsíčním Štěpánkem, nad nímž se skláněli v roli Panny Marie a svatého Josefa jeho rodiče, Iva a Víťa Kutálkovi. Štěpánek byl v historii živých betlémů na Modré nejmladším Jezulátkem, které svým dechem zahříval oslík Figo a jeho partnerka Filoména. Oba v průběhu roku obveselují návštěvníky místního archeoskanzenu.

„Poprvé jsme uspořádali živý betlém krátce po prvních svobodných volbách v listopadu 1990. Bylo to na autobusové točně, jen coby kamenem dohodil pod obecním domem. V tom polistopadovém nadšení jsme vůbec netušili, do čeho jsme se to pustili a jak akce dopadne,“ zalovil v paměti starosta Modré Miroslav Kovářík. Ve funkci šéfa dědiny byl tehdy teprve necelé dva měsíce a neměl tušení, jak velkou oblibu si živý betlém u lidí z obce i přespolních získá, zvlášť když jeho premiéru provázel déšť. Z biblického příběhu o narození Spasitele se ale stala rodinná pospolitost.

„Před dalšími Vánoci se mě lidé ptali, zda se nechystá druhý ročník živého betlému. A tak tomu bylo každý následující rok. V koutku duše jsem si nikdy nepřipustil, že už všech živých betlémů v obci budu celé roky jako starosta a pořadatel,“ dušoval se první muž Modré.

Živý betlém se prostě stal koloritem Štědrého večera v obci a zapustil v ní své kořeny. Ještě více příznivců si ale získal poté, co je pořádán o Božím hodu vánočním, byť pravá zima, připomínající Ladovy obrázky, je spíše zbožným přáním pořadatelů i diváků. Naposled vládla zima při živém betlému na Modré před pěti lety.

Ježíškovi se do zbrusu nové betlémské stáje přišli o 1. Svátku vánočním poklonit děti z Modřánku, ženský a mužský sbor z obce, ale i tři mudrci z východu, a to Kašpar, Melichar a Baltazar. Režisérem pořadu, který je z roku na rok zralejší a účinkující sehranější a vyzpívanější, byl opět místostarosta Modré Martin Schreier.