Průvod věřících spolu s místním knězem Petrem Hofírkem vyrazil ve dvě hodiny po poledni od fary kostela svatých Filipa a Jakuba ulicemi vesnice.

Jejím obyvatelům postupně představili 14 symbolických zastavení Ježíše Krista při jeho cestě na místo ukřižování, na Golgotu.

„Autorkou jednotlivých výjevů je moje žena Klárka s Jolanou Michalcovou. Živé obrazy tvořilo třináct účastníků. Byl to pro mě mimořádně silný zážitek,“ prozradil Vladimír Stojaspal, jenž se zhostil role Ježíše.