Centrum pro transfer technologií, jak je také tři měsíce otevřený park nazýván, bude sloužit k výzkumu a vývoji v oblastech potravinářství a zdravotnictví. Obrovské zařízení nešlo rozebrat a přemístit postupně. „Nezbývalo, než jej dostat dovnitř pomocí jeřábu. Ale ve Vědeckotechnickém parku už se s ním v zásadě nebude nic dělat. Pouze se na něm nastaví nějaké parametry a může fungovat,“ přiblížila ředitelka Ústavu projektových činností Martina Manová.
Pro vysokou školu bylo takovéto velké stěhování premiérou. Od kolaudace centra totiž uplynuly jen tři měsíce.

Už při rekonstrukci budovy projektanti mysleli na skutečnost, že bude nutné do parku umístit objemná zařízení. „Otevřeli jsme jen tak speciální stěnu budovy, která je určena právě pro přemístění rozměrnějších strojů. Nemuseli jsme tedy nic bourat,“ dodala Manová. Stěhování se prý mělo uskutečnit už před několika dny. Nepřálo tomu však počasí. Hrozilo totiž, že by se těžký jeřáb zabořil do promočeného terénu.

Nejnáročnější v celkovém převozu byl přesun stroje do budovy, který trval přibližně hodinu. A když měla univerzita jeřáb po ruce, nechala si do Vědeckotechnického parku zároveň přestěhovat i další, už jenom asi tunový přístroj.