Nechal se proto inspirovat experimentem, který úspěšně zpomaluje auta už například ve slovenském Čadci. Takzvaný levitující přechod vytvářející svým vzhledem iluzi vznášejících se pruhů by tak mohl v příštím roce vzniknou v nivnické ulici Komenského nebo v ulici Nová čtvrť.

„Zatím o jeho realizaci jednáme s dopravním odborem, který musí potvrdit, že vzhled přechodu splňuje všechny potřebné parametry. Ve skutečnosti mají totiž pruhy navlas stejné rozměry těm klasickým, pouze jsou k nim dokresleny stíny. Právě ty však mohou být problémem," vysvětlil Miroslav Vykydal.

Nejdříve by se však Nivnice dočkala nových přechodů až na jaro, kdy je teplota vozovky vhodná k nátěru. „I proto zvažujeme, zdali nakonec na kritické úseky ulic neumístíme raději klasické retardéry," dodal Miroslav Vykydal.