Nejinak tomu bylo, ale také je u Ladislavy Vlachynské (59), která je druhé volební období ve funkci starostky Sušic.

Její kroky ze základní školy zamířily na poštovní školu, poté dálkově vystudovala Střední ekonomickou školu v Uherském Hradišti a následně Dubnický technologický institut v Dubnici nad Váhom.

„Poté jsem až do funkce starostky Sušic pracovala v poštovním oboru, většinou na pozici vedoucích pošt, několik let jsem se věnovala na poště obchodní sféře,“ svěřuje se první žena Sušic.

Kdyby Vám někdo třeba před dvaceti roky řekl, že jednou budete starostkou obce, co byste mu odpověděla?

Dnes už nikoho nepřekvapí, že funkce starostek slováckých obcí zastávají ženy. Ačkoliv před zvolením do funkce starostky jsem nebyla členkou obecního zastupitelstva, ale chtěla jsem se podílet na budování naší obce, její modernizaci a vylepšování. Spousta věcí v naší vesnici proti těm sousedním chyběla, ale bylo potřeba s nimi držet krok. Na radnici jsem vlastně začínala, jak se říká, od píky.

S odpovědnou funkcí starostky se snažím čestně vyrovnávat.

Na vás jako starostku se spoluobčané jistě často obracejí s prosbou o radu, ale také se stížnostmi. S jakými za vámi lidé nejčastěji přicházejí?

No, většinou jde o stížnosti, a to mezilidské a sousedské vztahy. To mě ale nejvíce bolí, protože jsme malá obec a přesto se najde mezi lidmi tolik nenávisti a zloby…

Nezapomínám ani na svou povinnost – dobře se o spoluobčany starat, pečovat o ně a vytvářet jim pro život v naší obci vhodné podmínky. Znát problémy lidí, řešit je znamená být v úzkém kontaktu se členy zastupitelstva, předsedy společenských organizací v obci, ale především s lidmi samými. A pak je třeba umět se vžít do situace lidí, nebát se jít do problémů až k jejich podstatě.

Jen tak je možné řešit věci objektivně a s potřebami spoluobčanů v naší obci. Jen tak se mně práce daří a stává se koníčkem.

Jste tedy ve funkci, která se vám líbí?

Žiji v pěkných rodinných vztazích. Nic mi nebrání v tom, abych co nejvíc naplnila a zhodnotila smysl svého života. A ten je pro každého člověka v tom, aby dal pokroku té své obce vše, čeho jeho schopen.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život lidem v Sušicích?

Různá omezení byla samozřejmostí, ale ta se promítla nejenom v naší obci. Epidemie covidu je v naší vlasti dále na ústupu, což potvrzují testy. Dále klesá také incidenční číslo. Doufám jen, že díky vakcinaci už nebude koronavirem nakažených lidí přibývat.