Zejména v pracovních dnech trápily řidiče v Kunovicích dlouhé kolony. „Navíc šlo o úsek častých nehod. Rekonstrukce, kterou jsme realizovali ve spolupráci s městem Kunovice, byla rozdělena na dvě sezony. Práce se bohužel neobešly bez nepříjemných omezení a objízdných tras. Díky dokončení této stavby a vybudování dalších úseků dálnice D55 bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší,“ věří ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Práce v úseku 1,2 kilometru probíhaly ve dvou etapách.

„V loňské jsme v prostoru křižovatky se silnicí I/50 zvětšili počet řadících pruhů a zrušili přechod napříč silnicí I/55. Ten jsme přesuli k autobusovým zastávkám. Zastávky jsme přestěhovali do zálivů, tak aby nezasahovaly do jízdních pruhů. Upravili jsme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 metrů. Podél ulice Na Rynku jsme vybudovali parkovací zálivy s dlážděným povrchem,“ popsal projektový manažer zhotovitele, společnosti Skanska, Roman Zbořil.

Letos práce pokračovaly napojením v křižovatkách u městského úřadu.

„U hlavní světelné křižovatky došlo ke změně úhlu křížení tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd ze všech směrů, v křižovatce na Hluk a Míkovice se změnila přednost, dále byly provedeny přeložky inženýrských sítí, dobudovány chodníky, nové místní komunikace a napojení na stávající komunikace“ doplnil Zbořil.